Homeopatija

Što je homeopatija?

Osnovno načelo u homeopatiji glasi: „Slično se sličnim liječi”. Začetnik homeopatije bio je njemački liječnik Samuel Hahnemann (1755. – 1843.). On je došao do spoznaje da supstancija koja izaziva određene simptome kod zdrave osobe može izliječiti pacijenta koji ima iste ili slične simptome bolesti. Primjerice, kopriva (Urtica urens) izaziva bolne crvene plikove na tijelu kada zdrava osoba dođe u kontakt s njom, a homeopatski pripravak Urtica urens, koji predstavlja minimalnu razrijeđenu dozu te biljke, kod pacijenta liječi bolne ekceme na koži koji peku i žare. Drugi je primjer homeopatski lijek koji se radi od otrova pčele. Ubod pčele kod zdrave osobe izaziva crveni otok koji prate oštri pekući bolovi, a mogući su i oticanje grla i poteškoće s disanjem. Homeopatski lijek Apis mellifica liječi iste takve simptome kod pacijenata. Konzumacija kave često dovodi do nesanice i neuobičajene aktivnosti uma i tijela kod zdrave osobe, dok će homeopatski lijek Coffea cruda liječiti nesanicu kod pacijenata s istim takvim simptomima.
Homeopatski su lijekovi biljnog, mineralnog i životinjskog podrijetla, potpuno su neškodljivi, ne izazivaju nikakve nuspojave i mogu se koristiti uz lijekove klasične medicine. Homeopatija je posebno učinkovita u tretiranju kroničnih oboljenja koja se teško liječe drugim metodama, poput astme, bronhitisa, epilepsije, alergija i bolesti štitnjače. Također pomaže i kod tegoba kao što su prehlada, upala uha, temperatura, kod bolnih menstruacija ili tegoba u menopauzi, te drugih tegoba.

Homeopatija se zasniva na holističkom pristupu pacijentu te je njezin cilj postizanje ravnoteže kod osobe na emocionalnoj, mentalnoj i fizičkoj razini. Prvi razgovor homeopata s klijentom obično traje 1 – 2 sata, a cilj je homeopata saznati što više detalja o tegobama klijenta kako bi pronašao homeopatski lijek koji pokriva cjelokupnu sliku pacijenta i sve njegove tegobe. Ispravno odabran lijek dovodi do dugotrajnog izlječenja.

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom i homeopatom prije korištenja homeopatskih lijekova, no većina homeopatskih lijekova može se koristiti u trudnoći.

Tko je bio začetnik homeopatije? Tko je bio Samuel Hahnemann?

Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann rođen je 10. travnja 1755. u Meisenu, u Njemačkoj. Njegov otac bio je principijelan, religiozan i obrazovan čovjek od kojeg je naučio da nikoga ne treba slušati pasivno, te da treba razvijati um i postavljati pitanja. Pokušavao je pronaći djelotvorniji način liječenja, promatrajući čovjeka kao složeno biće koje osim fizičkog tijela ima i suptilnije dijelove – životnu energiju, psihu i duh. Službena medi¬cina njegova vremena, naime, nije kod liječenja uzimala u obzir čovjeka u njegovoj cijelosti, već je na bolest gledala isključivo na fizičkoj razini. Hahnemann je svojim kolegama zamjerao što su liječili puštanjem krvi ili davanjem jakih doza toksičnih supstancija koje su dodatno oslabljivale organizam i njegov obrambeni sustav. Smatrao je da se takvim liječenjem samo kratkoročno uklanjaju simptomi, a bolest se potiskuje s fizičkog u dublji, psihički plan čovjeka, čime ona postaje kronična i još opasnija, a sam pacijent dodatno pati i sve više slabi. Njegovo najpoznatije djelo je Organon of Medicine. Knjiga predstavlja temelj homeopatije i sadrži detaljno definirane osnove homeopatske filozofije, znanosti i prakse.

Homeopatija za akutne i kronične bolesti

Važno je definirati razliku između akutnih i kroničnih bolesti da bismo što bolje pomogli pacijentu te odabrali prikladnu terapiju za daljnje liječenje.

Akutne su bolesti samoograničene, odnosno s određenim trajanjem, što obično uključuje razdoblje inkubacije, pojavljivanje bolesti te fazu oporavka.

Kronične se bolesti javljaju kroz duže razdoblje, uz postupno pojačavanje simptoma, često prikazujući različite simptome kako se bolest razvija. Trajanje kronične bolesti uglavnom je nepoznato te će ovisiti o prirodi bolesti te o snazi pacijenta.

Heringov zakon izliječenja u homeopatiji

Constantine Hering (1800-1880), njemački homeopat i liječnik, zaslužan je za brojne doprinose u homeopatiji. Zovu ga i ocem američke homeopatije, jer je proširio primjenu homeopatije u SAD-u kad se tamo preselio.

Postavio je Zakonitosti izliječenja u homeopatiji, gdje se proces izliječenja u organizmu odvija:

 • Od važnijih organa prema manje važnim
 • Odozgo prema dolje
 • Iznutra prema van
 • Unazad – obrnutim redoslijedom nastanka simptoma

Napisao je brojne knjige o homeopatiji, te je bio veliki zaljubljenik u knjige, što se može vidjeti na slici njegove radne sobe.

Hering je poznat i po tome što je prvi pripremio homeopatski lijek od otrova zmije- Lachesis mutus, jedne od najotrovnijih zmija na svijetu.
Takodjer je u materiu medicu uvrstio lijek Glonoinum- homeopatski nitroglicerin, puno prije nego što se on počeo koristiti u medicini.

Samuel Hahnemann je vrlo cijenio rad dr. Heringa te mu je često pisao. Takodjer je zatražio od Heringa da mu pošalje svoj novootkriveni lijek Lachesis, kako bi ga mogao davati svojim pacijentima.

Kako se pripremaju homeopatske remedije?

Selekcija i opis remedija koje su dostupne u homeopatiji kolektivno se nazivaju „Materia Medica”. Broj remedija je mnogobrojan te se konstantno povećava kako nove supstancije postaju dostupne, a nove metode i saznanja su otkriveni. Iako se koriste i sintetičke remedije, velika većina remedija potječe iz prirode (biljke, životinje i minerali). Važno je napomenuti da ni jedna životinja nije ozlijeđena u procesu izrade homeopatskih remedija. Kod odabira homeopatske remedije dostupne su različite potencije. Potencija se odnosi na količinu vremena provedenu u razrjeđivanju remedija. Što je više remedija razrijeđena i protrešena, to je jača.

Često postavljana pitanja


Kako izgleda razgovor s homeopatom?

Prvi razgovor homeopata s klijentom obično traje 1 – 2 sata, a cilj je homeopata saznati što više detalja o tegobama klijenta kako bi pronašao homeopatski lijek koji pokriva cjelokupnu sliku pacijenta i sve njegove tegobe. Homeopat će ponekad pitati vrlo detaljna pitanja, koja se Vama čine nebitnima, primjerice: Kakvo Vam vrijeme više odgovara? te Koju hranu najviše volite jesti?. Koliko god se Vama ta pitanja činila nepotrebnima, homeopat kroz Vaše odgovore dobiva sve potrebne informacije o Vama, a samim time mu je lakše odrediti remediju koja Vam je potrebna. Homeopata će zanimati i Vaša obiteljska povijest bolesti. Ova detaljna pitanja su u homeopatskoj praksi vrlo bitna te daju jasnu sliku o tome koju remediju odabrati. Umijeće pronalaska remedije može ponekad biti vrlo zahtjevno. Remedije ponekad mogu otkriti neuravnotežnosti koje su bile prikrivene klasičnom medicinom i do kojih se prije nije dolazilo niti ih se liječilo. Razdoblje terapije često odgovara razdoblju bolesti. Mjesečni posjeti homeopatu se preporučuju na početku terapije, posebice kod kroničnih bolesti.

Homeopat ne dijagnosticira bolesti niti propisuje lijekove klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu da prekine ili promijeni terapiju koju mu je odredio njegov liječnik klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu korištenje homeopatskih remedija kao zamjenu za lijekove klasične medicine. Kod hitnih i po život opasnih stanja, homeopat će klijenta hitno uputiti liječniku te neće savjetovati klijentu da takva stanja tretira homeopatskim remedijama.

Kako se uzimaju homeopatske remedije?

Kada je postignuta željena jačina potencije, lijek se primjenjuje putem „nosača”, a to je najčešće u obliku tabletica ili granulica napravljenih od laktoze. Za akutna je stanja bolje koristiti niže potencije, iako potencije mogu ići jako visoko te mnogi homeopati koriste remedije koje su razrijeđene i do tisuću puta. Lijek treba staviti pod jezik i pustiti minutu – dvije da se otopi. Petnaestak minuta prije i poslije uzimanja homeopatske remedije preporuča se da se ne konzumiraju jelo i piće, izuzev vode. Jedna tableta ili nekoliko granula predstavlja jednu dozu. Uobičajeno je da doza za djecu predstavljaju dvije granule, dok odrasli uzimaju 3 – 4 granule odjednom. Nakon uzimanja početne doze važno je promatrati bilo kakve promjene simptoma jer, kako remedija djeluje, simptomi će se pojačavati ili smanjivati. Uvijek treba prestati s uzimanjem remedija kada nastupi poboljšanje. Nakon nekog vremena moguće je da se neki od simptoma vrate, pa je tada ponekad potrebno ponovno uzeti dozu remedije, o čemu se svakako posavjetujte sa svojim homeopatom. Nuspojave su rijetke pri uzimanju remedija, no ako uzimate remediju prečesto ili predugo, može nastupiti takozvano dokazivanje remedije, što znači da će se pojaviti i neki simptomi koje pokriva ta remedija, a Vi ih prethodno niste imali. Ukoliko se to dogodi, prekinite s korištenjem remedije i javite se svom homeopatu. Nije potrebno uzimati remedije kroz duži period jer one u tijelu djeluju kao stimulans i potiču tijelo na vlastitu obnovu i mehanizam izlječenja.

Koliko dugo je potrebno uzimati homeopatske remedije?

Za razliku od klasičnih alopatskih lijekova, homeopatske remedije se ne koriste duže razdoblje niti doživotno. Ponekad je dovoljno uzeti samo jednu dozu remedije, a ponekad ćete je uzimati mjesec dana, što ovisi o Vašim tegobama i procjeni homeopata koja je za Vas terapija najprimjerenija. Normalno je da pacijent primi samo dvije ili tri doze remedije da bi se tijelo potaknulo na prirodni stimulans i mehanizam izlječenja. Ovo je potpuno drugačiji pristup liječenju od klasične medicine, koja ponavlja doze lijekova kroz duže razdoblje. U homeopatiji, ako uzimate remediju prečesto ili predugo, može nastupiti takozvano dokazivanje remedije, što znači da će se pojaviti i neki simptomi koje pokriva ta remedija, a Vi ih prethodno niste imali. Ukoliko se to dogodi, prekinite s korištenjem remedije i javite se svom homeopatu. Nije potrebno uzimati remedije kroz duži period jer remedije u tijelu djeluju kao stimulans i potiču tijelo na vlastitu obnovu i mehanizam izlječenja.
Imaju li homeopatske remedije nuspojave i mogu li izazvati alergijske reakcije?
Nakon što ste uzeli svoju prvu terapiju, simptomi se mogu pogoršati, što zovemo „kriza izlječenja”. Ovaj znak je često pozitivan jer nam govori da tijelo ubrzava svoj mehanizam izlječenja, odnosno da je započelo razdoblje „čišćenja”. Uobičajeno se pojave simptomi bolesti koje inače imate, no znatno su blaži i ne traju dugo, nakon čega slijedi poboljšanje i nestanak uobičajenih simptoma bolesti. Homeopatske remedije ne mogu izazvati alergijske reakcije koje su česte kod alopatskih lijekova.

Ako uzimate remediju prečesto ili predugo, može nastupiti takozvano dokazivanje remedije, što znači da će se pojaviti i neki simptomi koje pokriva ta remedija, a Vi ih prethodno niste imali. Ukoliko se to dogodi, prekinite s korištenjem remedije i javite se svom homeopatu.

U slučaju nedoumice oko korištenja homeopatije ili mogućih učinaka na Vaše psihičko ili fizičko stanje, posavjetujte se sa svojim homeopatom, liječnikom ili ljekarnikom.

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom i homeopatom prije korištenja homeopatskih lijekova, no većina homeopatskih lijekova može se koristiti u trudnoći.

Treba li prestati s korištenjem klasičnih alopatskih lijekova ako se uzima homeopatija?

Ako trenutno uzimate terapiju koju Vam je propisao Vaš liječnik, važno je da ga informirate o svojoj odluci da koristite homeopatiju. Korištenje homeopatije uobičajeno ne zahtijeva prestanak korištenja lijekova i drugih terapija koje koristite. Odluku o eventualnom smanjenju ili prestanku uzimanja drugih lijekova ili terapija koje koristite trebalo bi donijeti isključivo nakon konzultiranja s liječnikom koji vam je propisao takav tretman ili terapiju.

Homeopat ne dijagnosticira bolesti niti propisuje lijekove klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu da prekine ili promijeni terapiju koju mu je odredio njegov liječnik klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu korištenje homeopatskih remedija kao zamjenu za lijekove klasične medicine. Kod hitnih i po život opasnih stanja, homeopat će klijenta hitno uputiti liječniku te neće savjetovati klijentu da takva stanja tretira homeopatskim remedijama.

Homeopatija nije zamjena za izravnu medicinsku ili psihološku terapiju. Vi kao klijent imate odgovornost potražiti kvalificiranu pomoć za bilo koje medicinsko stanje, simptome ili druge probleme koji zahtijevaju stručnu intervenciju. Ako homeopat uoči da Vam je potrebna dodatna pomoć, skrenut ću Vam na to pozornost, no uloga homeopata nije prepoznavanje i liječenje bilo kojih mentalnih ili fizičkih bolesti i stanja, postavljanje dijagnoza kao ni propisivanje lijekova konvencionalne medicine. Ako Vam homeopat preporuči da potražite dodatnu profesionalnu pomoć, isključivo je Vaša odgovornost da je potražite.

Može li se homeopatija uzimati zajedno sa Schuesslerovim solima i Bachovim kapima?

Istovremena terapija je moguća i poželjna. Dr. Schuessler je bio uvjeren da je u liječenju vrlo važno pokrenuti obrambeni mehanizam tijela homeopatskim pripravcima. Male količine minerala u krvi mogu dati početne signale za aktiviranje obrambenog mehanizma. Mineralne soli mogu pomoći drugim lijekovima da brže dođu do stanice i počnu s djelovanjem. Bachove kapi se često koriste uz homeopatiju, posebice Bachova kombinacija za krizne situacije.

Prirodno iscjeljivanje

Mogu li trudnice i dojilje uzimati homeopatiju?

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom i homeopatom prije korištenja homeopatskih lijekova, no većina homeopatskih lijekova može se koristiti u trudnoći.

Mogu li bebe i djeca uzimati homeopatiju?

Bebe i djeca također mogu uzimati homeopatiju i ona je vrlo korisna u prvim mjesecima djetetova života jer učinkovito pomaže kod kolika, izbijanja zubića, smanjivanja povišene tjelesne temperature i drugih tegoba. Granule za novorođenčad mogu se uzimati otopljene u malo vode, koja se zatim daje djetetu na žličicu ili u bočici. Ukoliko doji dijete, majka može uzimati granule pod jezik tijekom dojenja bebe, a remedija će preko mlijeka doći do djeteta.

Homeopatija za bebe i djecu

Način uzimanja homeopatije je isti za djecu, kao i kod odraslih, jedino što će broj granula koje dijete uzima dnevno biti prilagođen dobi djeteta. Uobičajeno je da doza za bebe i djecu budu dvije granule, dok odrasli uzimaju 3 – 4 granule odjednom. Homeopatske granule su slatkastog okusa i brzo se tope pod jezikom pa ih djeca jako vole koristiti.

Što je metoda osjeta u homeopatiji?

Za što bolje postizanje dosljednih rezultata potrebno je duboko razumjeti bolest. Što dublje dopiremo do uzroka bolesti ili stanja, rezultati su bolji i dugotrajniji. Bolest je stanje osobe te je izražena kao stanje uma i kao fizički simptom. Stanje uma se često doživljava kao stres. Stres ne potiče iz vanjske sadašnjosti, već od načina na koji pojedinac doživljava sadašnjost i okolnosti u kojima se nalazi. Ako pogledamo krizne životne situacije, u takvim situacijama ljudi točno znaju što su činjenice i što trebaju učiniti. Primjerice, ako Vas proganja divlja životinja, Vi ne razmišljate u vezi akcije koju trebate poduzeti, ne razbijate glavu oko te situacije, već je Vaš fokus na akciji i reagirate odmah. U teškim situacijama u kojima postoji trenutni problem naš um s urođenom sigurnošću zna što treba učiniti i kako to učiniti. Kako onda dolazi do stresa? Do stresa dolazi kada se vanjska situacija značajno razlikuje od nečije osobne ili unutrašnje percepcije te stvarnosti. Kad je osoba suočena s takvom razlikom, unutrašnja ravnoteža prestaje postojati te nastaje podvojenost i sukob. Osoba čuje dva unutrašnja glasa: prvi, koji govori ono što se stvarno događa i drugi, koji preokreće percepciju trenutnog stanja, a ta percepcija se bitno razlikuje od stvarnog stanja. Primjerice, osoba koja se nalazi u dobroj financijskoj situaciji nema razloga za brigu oko novca. Međutim, ako je ta osoba u svojoj unutrašnjosti usmjerila svoje misli na to da je financijski nestabilna usprkos dobrom financijskom stanju, ta će osoba čuti dva suprotstavljena glasa, što će uzrokovati konflikt u njoj samoj, što u konačnici dovodi do stresa ili bolesti.

Kako se metoda osjeta razlikuje od klasičnog homeopatskog pristupa?

Sankaranova se metoda osjeta razlikuje od klasičnog homeopatskog principa. Prema ovoj metodi, homeopat treba tijekom razgovora s klijentom prepoznati jedan temeljni osjet koji se provlači kroz sve životne situacije klijenta. Time homeopat stječe uvid u način na koji klijent doživljava stvarnost te svijet i okolnosti u kojima živi. Tada se taj isti vitalni osjet koristi da bi se odredilo kojem „kraljevstvu” pripada, a remedije se biraju iz onog kraljevstva koje je karakteristično za klijenta. Dr. Sankaran razlikuje biljno, životinjsko i mineralno kraljevstvo homeopatskih remedija. Prema metodi osjeta, za klijenta se odabire homeopatska remedija iz samo jednog kraljevstva čije karakteristike i osjete pokazuje. Primjerice, struktura je osnovni osjet minerala, osjetljivost je osnovni osjet biljke, a preživljavanje je temeljni osjet životinja.

Sankranovom metodom moguće je s vrlo velikom sigurnošću odrediti tzv. konstitucijsku remediju pacijenta, koja pokriva sve ili veliku većinu tegoba klijenta te dovodi do brzog i dugotrajnog izlječenja.
Homeopatkinja dr. sc. Ana Klikovac specijalizirala je metodu osjeta na međunarodnoj akademiji za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana, The other song, u Mumbaiju u Indiji. Ovom je specijalizacijom postala jedna od rijetkih homeopata u Hrvatskoj koji su pohađali kliničku praksu kod dr. Sankarana u Indiji.

Tko je razvio metodu osjeta u homeopatiji? Tko je dr. Rajan Sankaran?

Metodu osjeta razvio je dr. Rajan Sankaran, svjetski poznati homeopatski liječnik, mislilac, učitelj i pisac homeopatskog sustava medicine sa sjedištem u Mumbaiju u Indiji. Sin je poznatog homeopata P. Sankarana, te 1981. počinje s učenjem homeopatije. Poznat po svojim revolucionarnim idejama i vizionarskim načinima razmišljanja, bilo da je to u domeni psihologije ili materije medike, njegovi duboki uvidi su u velikoj mjeri utjecali na razmišljanje i djelovanje homeopata današnjeg vremena. Neke od radikalnih ideja s kojima nas je upoznao dr. Rajan su: potraga za središnjim poremećajem unutar čovjeka, proširenje koncepta i spektra klasifikacije mijazama te metoda osjeta. Nedavno je upoznao svijet s detaljnom klasifikacijom unutar periodnog sustava minerala te rad s kraljevstvima i podkraljevstvima. Istovremeno traga za pronalaskom vitalnog osjećaja te podučava sedam razina iskustava unutar čovjeka. Svjetski je poznat kao jasan i inovativan mislilac, a najpoznatiji po svojim originalnim i inspirativnim konceptima u homeopatiji. Njegove ideje i lucidan stil čine ga vrlo popularnim učiteljem među homeopatima diljem svijeta. Njegovi seminari i predavanja održavaju se diljem svijeta, kao i u Indiji, te se svake godine traži mjesto više na tečajevima dr. Rajana Sankarana.

Dr. Rajan Sankaran je napisao mnogo knjiga, a mnoge od njih su prevedene na brojne svjetske jezike, koje su svakodnevna inspiracija ljudima diljem svijeta. Neke od knjiga dr. Sankarana su:

 • Elementi homeopatije (The Elements of Homoeopathy)
 • Duh homeopatije (The Spirit of Homoeopathy)
 • Supstanca homeopatije (The Substance of Homoeopathy)
 • Duša remedija (The Soul of Remedies)
 • Sustav homeopatije (The System of Homoeopathy)
 • Osjeti u homeopatiji (The Sensation in Homoeopathy)
 • Uvid u biljke (1, 2, 3) (An Insight into Plants (1,2,3))
 • Sankaranove sheme (Sankaran’s Schema)
 • Struktura – iskustva s mineralnim kraljevstvima (Structure – Experiences with the Mineral Kingdom – 1 i 2)
 • Osjet – redefiniran (Sensation Refined)
 • Opstanak – mekušci (Survival – The Mollusc)
 • Opstanak – reptili (Survival – The Reptile (1,2))
 • Sinergija u homeopatiji (The Synergy in Homoeopathy)
 • Umijeće kontrole (The Art of Follow-Up)

The other song, akademija za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana, jest medicinsko-obrazovni centar u Mumbaiju u Indiji, u kojem radi tim od 35 liječnika na čelu s dr. Rajanom Sankaranom. Akademija je posvećen pružanju najbolje napredne homeopatske edukacije svojim studentima kroz specijalizirane kliničke izobrazbe uporabom stvarnih i svakodnevnih slučajeva. Iako se može sjediti u razredu i tako učiti, The other song pruža iskustvo učenja od homeopata u klinikama, gdje se razmatraju slučajevi uživo. Korištenjem The other song platforme, homeopatija i iscjeljenje se pomiču na višu razinu.

Homeopatkinja dr. sc. Ana Klikovac specijalizirala je metodu osjeta na akademiji dr. Rajana Sankarana u The other song, međunarodnoj akademiji za naprednu homeopatiju u Mumbaiju u Indiji. Ovom je specijalizacijom postala jedna od rijetkih homeopata u Hrvatskoj koji su pohađali kliničku praksu kod dr. Sankarana u Indiji.

Od 2018. godine The Other Song akademija i Annah centar u Hrvatskoj zajednički izvode četverogodišnji i jednogodišnji program edukacije u području homeopatije. Dr. sc. Ana Klikovac ujedno je nositeljica licence, direktorica programa i predavač na Akademiji.

Što je DETOX METODA u homeopatiji?Detox metoda (engl. Homeopathic Detox Therapy, skraćeno HDT metoda) je homeopatska metoda čiji je cilj potaknuti proces detoksikacije i iscjeljenja osobe na razini stanice. Terapija je blaga i često dovodi do brzih i trajnih rezultata u oporavku.
Detox metoda obuhvaća:

 • Klasičnu homeopatiju
 • Detox program koji primjenom homeopatskih remedija pomaže organizmu da očisti štetne učinke lijekova, cjepiva i ostalih štetnih agenata
 • Potpora potrebnim organima s primjerenim homeopatskim remedijama
 • Ortomolekularne dodatke prehrani

Ljudski organizam je od rođenja, pa čak i ranije – u majčinoj utrobi – izložen raznim štetnim učincima, koji se godinama akumuliraju u tijelu. Terapije alopatskim lijekovima često uzrokuju nuspojave kod pojedinih osoba, kao i alergijske reakcije. Često će osoba na homeopatskim konzultacijama reći da se nakon korištenja nekog lijeka ili cjepiva više ne osjeća „onaj stari“, već se sada nosi s brojnim zdravstvenim tegobama. Detox metoda također uspješno pomaže kod neželjenih učinaka cjepiva. Neki od primjera korištenja detox metode:

 • Detox program lijekova, antibiotika, kortikosteroida itd.
 • Detox program kontracepcijskih pilula
 • Detox program radioaktivnih terapija (primjerice, radioaktivni jod koji se koristi kod terapije štitnjače, te radioaktivni tehnecij koji se koristi u dijagnostičke svrhe, kod scintigrafije štitnjače, kostiju itd.)
 • Detox program cjepiva

Dr. sc. Ana Klikovac učila je Detox metodu u Nizozemskoj te je uvrštena u njegov registar homeopata ovlaštenih za prakticiranje Detox metode.

Što je CEASE METODA u homeopatiji?

CEASE metoda (engl. Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression Autism) je homeopatska metoda specijalizirana za tretiranje autizma, a koju je razvio homeopat Tinus Smith nakon što je proučio više od 300 slučajeva autizma. Prema CEASE metodi, uzročni čimbenici autizma se postepeno detoksiciraju, uključujući štetne učinke cjepiva, lijekova i ostalih štetnih utjecaja.

Dr. sc. Ana Klikovac učila je CEASE metodu u Nizozeskoj, gdje je uvrštena u međunarodni registar CEASE terapeuta.

Što su to Banerji protokoli u homeopatiji?

Banerji protokoli (The Banerji Protocols™) predstavljaju način propisivanja remedija u homeopatiji koje je razvio pokojni indijski homeopat dr. Pareshnath Banerji (1891 – 1971). Prema toj metodi, specifične homeopatske remedije propisuju se za specifične bolesti. Banerji protokoli uspostavljaju se korištenjem modernih dijagnostičkih alata poput ultrazvuka, magnetske rezonance, tumorskih markera i drugih naprednih testova. Benerji protokoli često podrazumijevaju korištenje nekoliko homeopatskih remedija istovremeno i često ponavljanje lijekova, po čemu se razlikuju od klasičnog homeopatskog pristupa. Takva praksa temelji se na istraživanjima koja se provode u istraživačkom centru u Kalkuti u Indiji (Dr. Prasanta Banerji Homoeopathic Research Foundation In The Banerji Protocols of treatment), a koje danas ima tradiciju od 150 godina, te koja je prezentirana i prihvaćena 1999. godine ispred NCI instituta (National Cancer Institute u SAD-u), temeljem prezentiranih slučajeva uspješnog izlječenja karcinoma pomoću Banerji metode.
Danas istraživački centar u Indiji vodi dr. Pratip Banerji, unuk pokojnog dr. Pareshnath Banerji.
Dr. sc. Ana Klikovac učila je Banerji protokole izvorno kod pokojnog dr. Prasante Banerji i današnjeg voditelja centra dr. Pratipa Banerji.

Misija i vizija | Zašto Annah? | Odricanje od odgovornosti | Pravila o privatnosti | Uvjeti i odredbe | Kodeks etike
Annah d.o.o.