Annah savjetnice

Annah centar teži izvrsnosti!

Zato sve naše savjetnice koje zapošljavamo obavezno prolaze specijalnu kliničku praksu i trening kod vlasnice Annah centra, dr.sc. Ane Šafran, s posebnim naglaskom na "annah metodu" pristupu klijentima. Također, uvjet za zapošljavanje naših savjetnica su obavezne edukacije i specijalizacije kod vodećih svjetskih stručnjaka u području homeopatije, cvjetnih esencija i ostalih komplementarnih metoda.

Dr. sc. ANA ŠAFRAN

Direktorica i vlasnica Annah d.o.o.

“Za uspjeh su potrebni ambicija, učenje i upornost. Ako izdržite i ustrajete kad se pojave poteškoće, nagrade su velike! Tako je i sa zdravljem. Ako imate motiv zbog kojeg želite živjeti, Vi ćete se boriti za svoj život i zdravlje do zadnjeg daha. Želja za učenjem i čitanjem dovest će Vas do toga da pronađete dostupne metode koje su Vam potrebne za odravljenje. Tako i kažu: Kad je učenik spreman, učitelj se pojavi!”

Kontakt podaci:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 322 1312
E-mail: ana.safran@annah.hr
Skype: ana.safran8


ĐURĐICA MARGETIĆ

Voditeljica Annah centra, Koordinatorica programa Annah academia i voditeljica praktičnih vježbi
Diplomirana homeopatkinja, savjetnica za Schuesslerove soli i analizu lica, Registrirana praktičarka Bachove zaklade (BFRP) te savjetnica za ostale esencije.

“Sreća je kad idemo kroz život noseći ljubav u srcu te kada kroz nju djelujemo u svakom području našeg života - kroz obitelj, posao i učenje. Tada zadovoljstvo i zdravlje dolaze iz nas samih i ništa nam više nije nedostižno.”

Đurđica je završila dvogodišnji program homeopatije u Zagrebu, gdje je učila francusku, klasičnu i kliničku homeopatiju te metodu osjeta.

Završila je program za eksperte u homeopatiji kod Prof. Georgea Vithoulkasa na Međunarodnoj akademiji za klasičnu homeopatiju u Grčkoj. Na istoj je Akademiji završila poslijediplomski studij "Strategies in prescribing" na temu strategija propisivanja terapija u homeopatiji.

Stručno usavršavanje obavila je na The Other Song međunarodnoj akademiji za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana u Indiji, gdje je učila “8 box” metodu u homeopatiji.

Registrirana je praktičarka Bachove zaklade (BFRP) u Engleskoj. Bachove kapi učila je u Hrvatskoj te u Bachovu centru u Engleskoj.

Savjetnica je za Schuesslerove soli i analizu lica. Edukaciju o Schuesslerove soli završila je pod mentorstvom dr.sc. Ane Šafran, prema ATIFA programu edukacije.

Završila je jednogodišnju kliničku praksu u Annah centru, pod mentorstvom dr.sc. Ane Šafran, u trajanju od 1320 sati. Klinička praksa obavljena je u području metoda francuske, klasične i kliničke homeopatije te metode osjeta, kao i australskih Bush cvjetnih esencija. Mentorski rad prvenstveno je bio usmjeren na "annah metodu" pristupa klijentima.

Kontakt podaci:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 333 2144
E-mail: durdica.margetic@annah.hr


POLONCA KOLMAČIĆ

Predavačica na Annah academia
Farmaceutski tehničar, diplomirana homeopatkinja, savjetnica za Schuesslerove soli i analizu lica, Registrirana praktičarka Bachove zaklade (BFRP) te savjetnica za ostale esencije.

"Ništa nije nemoguće! Potrebno je samo slušati sebe i slijediti taj put. Ponekad će Vam biti teško, ali kad slušate svoje srce i slijedite svoje snove, sve je moguće - za Vas, Vaše zdravlje, Vaše najmilije. I nikad nemojte odustati! Jer svaki put počinje prvim korakom."

Polonca Kolmačić rođena je 1983. godine na Ptuju u Republici Sloveniji. Srednju školu za farmaceutskog tehničara završila u Srednjoj školi za farmaciju, kozmetiku i zdravstvo u Ljubljani.

Polonca je završila dvogodišnji program homeopatije u Zagrebu, gdje je učila francusku, klasičnu i kliničku homeopatiju te metodu osjeta.

Stručno usavršavanje obavila je na The Other Song međunarodnoj akademiji za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana u Indiji, gdje je učila “8 box” metodu u homeopatiji.

Registrirana je praktičarka Bachove zaklade (BFRP) u Engleskoj. Bachove kapi učila je u Hrvatskoj te u Bachovu centru u Engleskoj.

Savjetnica je za Schuesslerove soli i analizu lica. Edukaciju o Schuesslerove soli završila je pod mentorstvom dr.sc. Ane Šafran, prema ATIFA programu edukacije. Certificirana je učiteljica Annah centra za Schuesslerove soli i analizu lica za područje Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Stručna je suradnica u Annah centru za homeopatiju i potporu zdravlja u Zagrebu, gdje obavlja savjetovanja u području homeopatije, Schuesslerovih soli, te cvjetnih esencija.

Kontakt podaci:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 333 2144
E-mail: polonca.kolmacic@annah.hr


Dr. METKA REGAN

Homeopatkinja, pedijatar

Dr. Metka Regan je homeopatkinja, s preko 35 godina iskustva i rada u pedijatriji. Završila je Medicinski fakultet u Zagrebu i poslijediplomski studij socijalne pedijatrije na Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Specijalizaciju iz pedijatrije završila je na KBC Rebro u Zagrebu. Studij klasične homeopatije završila je 1998. godine na International College Of Classical Homeopathy iz Londona. Napredni studij homeopatije završila je 2004. godine u Tuzli, u organizaciji Homeopati bez granica iz Nizozemske. Uz to, 2014. godine završila je program Akademije Peter Hess® te je time stekla certifikat praktičarke Peter Hess® zvučne terapije. Pohađa kroz pet godina predavanja mikronutricije francuskih mikronutricionista.

Kontakt podaci:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 322 1312
E-mail: metka.regan@annah.hr


TAJANA VALDEC

Asistentica u Annah centru, Savjetnica za Schuesslerove soli i analizu lica, ThetaHealing® praktičar

Tajana Valdec asistentica je u Annah centru. Savjetnica je za Schuesslerove soli i analizu lica, što je završila pod mentorstvom dr. sc. Ane Šafran prema ATIFA programu. Posjeduje diplomu za prvi stupanj edukacije o Bachovim kapima. Završila je naprednu razinu ThetaHealing® terapije.

Trenutno pohađa četverogodišnji program Temelji homeopatije na Annah academia.

Kontakt podaci:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 322 1312
E-mail: tajana.valdec@annah.hr