Temelji homeopatije – dvogodišnji program edukacije iz homeopatije na Annah Academia®

Ovaj jedinstveni dvogodišnji program edukacije zajednički su kreirali Annah centar za homeopatiju i potporu zdravlju iz Zagreba i The Other Song Međunarodna akademija za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana iz Indije.Programe napredne homeopatije zajednički u Republici Hrvatskoj izvode po prvi put Annah d.o.o. za homeopatiju i potporu zdravlju iz Zagreba i The Other Song Međunarodna akademija za naprednu homeopatiju iz Indije u okviru Annah Academia.

Ideja vodilja pri izradi ovog hrvatskog programa bila je kreirati program edukacije koji polaznicima pruža dovoljno znanja, prakse i vremena da kvalitetno savladaju vještine uzimanja slučaja, repertoriziranja, analize slučaja i odabira najbolje remedije za pojedini slučaj. Programi na Annah Academia omogućavaju polaznicima stjecanje kvalitetnih znanja te bogatog iskustva, prakse, vještina i samopouzdanja potrebnih za odabir najprimjerenije homeopatske remedije!

Cilj je ovog programa polaznicima prenijeti znanja i vještine u području klasične homeopatije, prema postavkama dr. Samuela Hahnemanna, uz primjenu najnovijih spoznaja i dostignuća u modernoj homeopatiji. Program donosi bogata klinička iskustva indijskih homeopata, uz prilagodbu programa europskim i hrvatskim uvjetima. Predavanja su interaktivna, održavaju se putem Zoom webinara, kako bi polaznici mogli postaviti pitanja predavačima te diskutirati s njima o pojedinim temama, uz rješavanje stvarnih slučajeva iz homeopatske prakse.

Program je međunarodnog karaktera i upisuje polaznike iz svih dijelova svijeta. Predavanja se izvode u potpunosti na engleskom jeziku**, čime se polaznici pripremaju za rad u međunarodnim uvjetima, s klijentima iz raznih zemalja. Iznimno, za grupe u kojima nema upisanih stranih studenata, predavanja hrvatskih predavača izvode se na hrvatskom jeziku.

**Ukoliko su svi polaznici s hrvatskog govornog područja, polovina svih predavanja održat će se na hrvatskom jeziku (predavanja koja drži dr. sc. Ana Klikovac). 

Tijekom trajanja program polaznici će steći znanja u sljedećim područjima:

 1. Filozofija i temeljni principi homeopatije
 2. Organon i ostala djela dr. Sameula Hahnemanna
 3. Materia medica homeopatskih remedija
 4. Mijazmi u homeopatiji
 5. Vještine uzimanja slučaja te analiza slučaja
 6. Strategije u odabiru homeopatske remedije
 7. Korištenje repertorija – analiza simptoma (tzv. rubrika) i remedija u homeopatskom programu prema nekoliko najznačajnijih repertorija
 8. Poznavanje djela najpoznatijih homeopatskih autora

CERTIFIKAT: Na kraju svake godine dodjeljuje se i potvrda o završetku godine, s navedenim brojem sati teorijske i praktične edukacije.

Po završetku programa polaznicima se dodjeljuje zajednička potvrda o uspješnom završetku programa koju potpisuju Annah d.o.o. iz Zagreba i The Other Song Međunarodna akademija za naprednu homeopatiju iz Indije, a na kojoj se navodi broj sati teorijske i praktične edukacije.

CIJENA PROGRAMA:

 • Jednokratna upisnina pri upisu na četverogodišnji program iznosi 2.625,00 kn. PDV je uključen u cijenu.
 • Godišnja školarina iznosi 12.000 kn, uz mogućnost plaćanja u mjesečnim ratama, po modulima. PDV je uključen u cijenu.

U slučaju odustajanja polaznika od programa, Annah d.o.o. zadržava pravo na zadržavanje upisnine te se polaznicima ne vrši povrat novca. Također se ne vrši povrat novca za do tada održane module.

PODACI ZA PLAĆANJE UPISNINE I ŠKOLARINE:

Upisnina i školarina plaćaju se na sljedeći način:

 • u gotovini ili karticama u Annah centru (mogućnost plaćanja svim karticama, a za plaćanja Diners karticom odobravamo prodaju na rate do 6 rata beskamatno, VISA PBZ do 12 rata beskamatno),
 • putem Paypal-a na e-mail: info@annah.hr
 • bankovnom transakcijom na žiro-račun tvrtke Annah d. o. o. prema sljedećim podacima:

NAZIV I SJEDIŠTE PRIMATELJA: Annah d. o. o., Domašinečka ulica 4, 10110 Zagreb

NAZIV I SJEDIŠTE BANKE: Erste&Steiermärkische Bank d. d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

IBAN: HR9024020061100741507

SWIFT/BIC: ESBCHR22

PREDUVJETI ZA UPIS:

Poznavanje engleskog jezika jedini je preduvjet za pohađanje ovog programa s obzirom na to da će predavanja održavati na engleskom jeziku. Također, primjena homeopatskog softvera i literature tijekom programa također zahtijeva poznavanje engleskog jezika.

Na program se mogu podjednako upisati osobe medicinske ili nemedicinske struke. Za polaznike nemedicinske struke omogućit ćemo dodatnu edukaciju u području osnovnih medicinskih znanja, koja je opcionalna i nije obuhvaćena ovim programom.

Za upis na program nije potrebno predznanje u području homeopatije. Program je prikladan i za početnike i za osobe koje već imaju neka znanja u području homeopatije te ih žele obogatiti. Na program se također mogu upisati i već postojeći homeopati koji žele završiti ovaj program koji se izvodi u suradnji s akademijom The Other Song.

DATUM POČETKA PREDAVANJA:

Rujan 2022. početak predavanja 2. generacije studenata

DINAMIKA ODRŽAVANJA PREDAVANJA:

Predavanja će se održavati u trajanju od 12 sati mjesečno, prema rasporedu koji će polaznici dobiti prilikom upisa. Početak svake nastavne godine je u rujnu, a završetak je u lipnju.

TRAJANJE PROGRAMA:

Ukupno trajanje programa je dvije godine, odnosno 240 sati nastave. Godišnje se nastava održava kroz deset mjeseci, što čini 120 sati nastave. Uz nastavu, polaznici su obvezni odraditi i praktični rad na slučajevima u broju sati propisanom programom. Polaznici će kroz dvije godine uložiti još 250 sati samostalnog učenja gradiva, te 110 sati praktičnog rada (samostalan i mentorirani praktičan rad na slučajevima). Ukupni sati četverogodišnjeg programa iznose 600 sati.

MJESTO ODRŽAVANJA PREDAVANJA:

Online putem Zoom-a.

RASPORED PREDAVANJA:

Detaljan raspored predavanja po datumima, s popisom tema i predavača, polaznici će dobiti pravovremeno prije početka predavanja.

PREDAVAČI:

PREDAVAČI ANNAH ACADEMIA:
Dr. sc. Ana Klikovac, homeopatkinja, vlasnica Annah centra i direktorica programa Annah Academia

PREDAVAČI AKADEMIJE THE OTHER SONG:
Dr. Rajan Sankaran i tim predavača akademije The Other Song, prema rasporedu koji će polaznici dobiti prilikom upisa. Predavanja predavača akademije The Other Song održavaju se putem Skypea ili uživo, prema mogućnostima organizacije dolaska pojedinih predavača u Hrvatsku.

VODITELJICA PRAKTIČNIH VJEŽBI:
Đurđica Margetić, homeopatkinja i voditeljica praktičnih vježbi na programu Annah academia

Prijave se primaju do 31.8.2022.


Annah academia - edukacije homeopatija

Annah Academia – Tu stječete znanje i samopouzdanje!©

KONTAKT:
Annah d. o. o.
Domašinečka ulica 4, Vrbani, 10110 Zagreb
Mob: +385 99 3221-312, Telefon: +385 1 7988-870, Fax: +385 1 7988-871
Email: info@annah.hr
Web: www.annah.hr

Annah Academia nudi svojim polaznicima:

 • dvogodišnji program Osnove homeopatije
 • jednogodišnji program Metoda osjeta
 • program medicinskih predmeta za homeopate i osobe nemedicinske struke
 • program mentorstva
 • pomoć kod teških slučajeva
 • redovite radionice i seminari za kontinuirano usavršavanje u području homeopatije
 • edukacija u području srodnih metoda: Schuesslerove soli, cvjetne esencije

Annah Academia – Pravo mjesto za učenje homeopatije!©

Pročitajte dojmove naših studenata OVDJE.


ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: 

 1. Kako živim u inozemstvu, zanima me, postoji li određeni obvezni broj sati koji moram provesti na predavanjima u Annah centru?

Sva predavanja se mogu interaktivno pratiti na daljinu putem online platforme za predavanja na daljinu. 

 1. Što godišnja cijena edukacije uključuje? Dobivaju li polaznici nekakav pisani materijal koji olakšava učenje? Gdje se mogu nabaviti knjige i ostala potrebna literatura?

Godišnja školarina pokriva uslugu održanih predavanja od strane predavača Annah d.o.o. i The Other Song akademije iz Indije te ostale troškove organizacije održanih predavanja.

Naši polaznici na kraju svakog predavanja dobivaju i pisane materijale koji olakšavaju učenje. Ostale knjige polaznici nabavljaju sami i cijena literature nije uključena u cijenu programa. Annah centar nabavlja za polaznike samo knjige koje spadaju u obveznu literaturu za program i polaznici ih po povoljnim cijenama mogu nabaviti u Annah centru. Te knjige također nisu uključene u cijenu programa, a smatra ih se osnovnom literaturom u području homeopatije. Preporuke za svu dopunsku literaturu i savjeti za najlakšu i najpovoljniju nabavku željene literature mogu se dobiti u Annah centru.

 1. Koji se softver koristi pri edukaciji? Imaju li polaznici slobodan pristup programu ili se njegova upotreba plaća?

Upotreba homeopatskog softvera uvijek je investicija polaznika i nije uključena u cijenu programa. Korištenje homeopatskih softvera olakšava rad homeopata u uzimanju i analizi slučaja te se stoga homeopatski softver smatra alatom za rad. Na tržištu postoji nekoliko homeopatskih softvera i polaznik je slobodan sam odabrati koji softver mu odgovara po cijeni i kvaliteti, kao i po funkcijama koje nudi.

Naši polaznici ostvaruju pravo na nabavljanje studentske verzije programa za vrijeme trajanja programa, uz potvrdu koju izdaje Annah da su aktivni polaznici našeg programa. Radimo edukaciju za više od jednog homeopatksog softvera i ne obvezujemo polaznike na jedan određeni softver. Polaznici imaju pravo odabira rada na softveru koji njima osobno najviše odgovara.

 1. Kako su vježbe, tj. analiza slučajeva, organizirani? Radite li primjere konkretnih stvarnih slučajeva?

Sva predavanja su interaktivna i uvijek se rade stvarni slučajevi iz prakse, uz strogo poštivanje diskrecije osobe o kojoj se radi i načela povjerljivosti. 

 1. Kako nemam medicinsku naobrazbu, zainteresirana sam za dodatne seminare iz tog područja. Kako su organizirani ti seminari? Tko drži predavanja iz medicinske nastave i koja je cijena seminara?

Detalji o edukaciji iz područja osnove medicinskih predmeta za potrebe homeopatske analize slučajeva bit će organizirani u školskoj godini 2022-2023. Edukaciju drže renomirani liječnici. Detalji o terminima i rasporedu će biti dostupni za naše polaznike na vrijeme prije početka programa. 

 1. Mogu li dobiti program nastave i vježbi po godinama? Zanima me koje se homeopatske remedije obrađuju po godinama.

Detaljan program edukacije, nažalost, nije javno dostupan radi zaštite autorskih prava na program. Polaznici koji upišu program na vrijeme dobiju raspored predavanja i predavača po temama. Polaznici tijekom programa nauče sve najčešće korištene remedije u homeopatskoj praksi. No, također, polaznici uče i metode snalaženja u bogatoj homeopatskoj literaturi (repertorij, materia medica) te stječu vještine za samostalan odabir bilo koje homeopatske remedije od svih koje su danas poznate u literaturi.

 1. Koliko shvaćam, nastava je bazirana isključivo na teoriji i iskustvu Dr. Sankarana. Diskutiraju li se tijekom programa i pristupi drugih poznatih homeopata?

Ovaj dvogodišnji program edukacije nije baziran isključivo na metodama koje radi dr. Sankaran (metoda osjeta, metoda “8 box”). Naprotiv, tijekom dvije godine edukacije radi se isključivo klasična homeopatija temeljna na Organonu. Metoda osjeta radi se tek na dodatnoj jednogodišnjoj edukaciji koju je moguće upisati po završetku programa edukacije iz područja klasične homeopatije. Polaznici koji su završili neke od dvogodišnjih škola klasične i francuske homeopatije, također mogu upisati program Metode osjeta. Tijekom dvogodišnjeg programa edukacije na programu Temelji homeopatije ne uče se Metoda osjeta i Metod “8 box”.  

8.   Postoje li završni testovi?

Na kraju svake godine radi se završna provjera znanja te se izdaje potvrda o završenoj godini. 

9.   Omogućavaju li potvrde, koje se izdaju na kraju dvogodišnje edukacije, otvaranje osobne homeopatske prakse u Hrvatskoj?

Svaka pojedina zemlja ima svoje propise o tome tko se može baviti homeopatijom i pod kojim uvjetima. Molimo Vas da provjerite kako možete prakticirati homeopatiju u svojoj zemlji. U Hrvatskoj je moguće otvoriti obrt ili tvrtku za savjetovanje, za savjetovanje u području alternativnih metoda iscjeljivanja, a područje homeopatije nije posebno regulirano drugačije. Prema hrvatskoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, registracija tvrtke je moguća pod kategorijom „Njega i održavanje tijela“ ili „Ostale uslužne djelatnost“, ili nekom drugom kategorijom, ovisno o kompletnom spektru usluga koje to konkretno poduzeće ili obrt nudi.

Program edukacije u području homeopatije i ostalih srodnih metoda u Annah centru smatra se edukacijom u području osobnog razvoja.


Direktorica programa Annah Academia:

Dr. sc. Ana Klikovac, homeopatkinja

Predavač i predstavnik ‘tos’ akademije iz Indije

Kontakt:

Mob: +385 99 3221-312

Telefon: +385 1 7988-870

Fax: +385 1 7988-871

E-mail: info@annah.hr

Web: www.annah.hr


Đurđica MargetićKoordinatorica programa Annah Academia:

Đurđica Margetić, homeopatkinja

Kontakt:

Mob: +385 99 4317-787

Telefon: +385 1 7988-870

Fax: +385 1 7988-871

E-mail: durdica.margetic@annah.hr

Web: www.annah.hr

 

Annah d. o. o. zadržava pravo promjene termina predavanja, mjesta održavanja predavanja ili predavača, kao i teme predavanja, ukoliko postoje opravdani i značajni razlozi za takve promjene. Pri tome će se s dužnom pažnjom voditi računa o održavanju najviše razine kvalitete ovog programa edukacije, kao i dobrobiti polaznika. 

© Copyright 2021 Annah® Sva prava pridržana.

Misija i vizija | Zašto Annah? | Odricanje od odgovornosti | Pravila o privatnosti | Uvjeti i odredbe | Kodeks etike
Annah d.o.o.