Međunarodni registar Savjetnika za Schuesslerove soli i analizu lica

Ponosno najavljujemo da smo pokrenuli novu inicijativu temeljem sve većeg broja međunarodnih polaznika naših eduacija te smo uspostavili Međunarodni registar Savjetnika za Schuesslerove soli i analizu lica!
U registar mogu biti uvrštene sve osobe koje su uspješno zaviršile edukaciju u Annah centru – Schuesslerove soli 1-33 i analiza lica.
Ukoliko ste već završili kod nas edukaciju za Savjetnika, a niste još uvršteni u registar, slobodno se javite na info@annah.hr s molbom da Vas uvrstimo u Registar.
Registar uključuje sljedeće podatke:
Ime i prezime savjetnika
E-mail kontakt savjetnika
Državu u kojoj savjetnik radi
Grad u kojem savjetnik radi


MEĐUNARODNI REGISTAR SAVJETNIKA ZA SCHUESSLEROVE SOLI I ANALIZU LICA


CRNA GORA

Piperović Tanja, Podgorica, Kontakt: homeopatijaibahovekapicg@gmail.com

Vojinović Slavica, Podgorica, Kontakt: milahomeopathy@gmail.com


HRVATSKA
Bzik Mira, dr.med, Zagreb, Kontakt: mbzik2@gmail.com
Klikovac Ana, Zagreb, Kontakt: info@annah.hr
Lovey Tibor, Zagreb, Kontakt: tibor.lovey@outlook.com
Margetić Đurđica, Zagreb, Kontakt: info@annah.hr
Tušek Anamarija, Bedekovčina, Kontakt: tusek.anamarija@gmail.com

SLOVENIJA

Kolmačić Polonca, Kontakt: info@annah.hr

Misija i vizija | Zašto Annah? | Odricanje od odgovornosti | Pravila o privatnosti | Uvjeti i odredbe | Kodeks etike