Homeopatija

Kako se homeopatske remedije pripremaju?

buteyko metoda

Selekcija i opis remedija koje su dostupne u homeopatiji kolektivno se nazivaju „Materia Medica”. Broj remedija je mnogobrojan te se konstantno povećava kako nove supstancije postaju dostupne, a nove metode i saznanja su otkriveni. Iako se koriste i sintetičke remedije, velika većina remedija potječe iz prirode (biljke, životinje i minerali). Važno je napomenuti da ni jedna životinja nije ozlijeđena u procesu izrade homeopatskih remedija. Kod odabira homeopatske remedije dostupne su različite potencije. Potencija se odnosi na količinu vremena provedenu u razrjeđivanju remedija. Što je više remedija razrijeđena i protrešena, to je jača.


Kako izgleda razgovor s homeopatom?

Prvi razgovor homeopata s klijentom obično traje 1 – 2 sata, a cilj je homeopata saznati što više detalja o tegobama klijenta kako bi pronašao homeopatski lijek koji pokriva cjelokupnu sliku pacijenta i sve njegove tegobe. Homeopat će ponekad pitati vrlo detaljna pitanja, koja se Vama čine nebitnima, primjerice: Kakvo Vam vrijeme više odgovara? te Koju hranu najviše volite jesti?. Koliko god se Vama ta pitanja činila nepotrebnima, homeopat kroz Vaše odgovore dobiva sve potrebne informacije o Vama, a samim time mu je lakše odrediti remediju koja Vam je potrebna. Homeopata će zanimati i Vaša obiteljska povijest bolesti. Ova detaljna pitanja su u homeopatskoj praksi vrlo bitna te daju jasnu sliku o tome koju remediju odabrati. Umijeće pronalaska remedije može ponekad biti vrlo zahtjevno. Remedije ponekad mogu otkriti neuravnotežnosti koje su bile prikrivene klasičnom medicinom i do kojih se prije nije dolazilo niti ih se liječilo. Razdoblje terapije često odgovara razdoblju bolesti. Mjesečni posjeti homeopatu se preporučuju na početku terapije, posebice kod kroničnih bolesti.

Homeopat ne dijagnosticira bolesti niti propisuje lijekove klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu da prekine ili promijeni terapiju koju mu je odredio njegov liječnik klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu korištenje homeopatskih remedija kao zamjenu za lijekove klasične medicine. Kod hitnih i po život opasnih stanja, homeopat će klijenta hitno uputiti liječniku te neće savjetovati klijentu da takva stanja tretira homeopatskim remedijama.


Kako se uzimaju homeopatske remedije?

Kada je postignuta željena jačina potencije, lijek se primjenjuje putem „nosača”, a to je najčešće u obliku tabletica ili granulica napravljenih od laktoze. Za akutna je stanja bolje koristiti niže potencije, iako potencije mogu ići jako visoko te mnogi homeopati koriste remedije koje su razrijeđene i do tisuću puta. Lijek treba staviti pod jezik i pustiti minutu – dvije da se otopi. Petnaestak minuta prije i poslije uzimanja homeopatske remedije preporuča se da se ne konzumiraju jelo i piće, izuzev vode. Jedna tableta ili nekoliko granula predstavlja jednu dozu. Uobičajeno je da doza za djecu predstavljaju dvije granule, dok odrasli uzimaju 3 – 4 granule odjednom. Nakon uzimanja početne doze važno je promatrati bilo kakve promjene simptoma jer, kako remedija djeluje, simptomi će se pojačavati ili smanjivati. Uvijek treba prestati s uzimanjem remedija kada nastupi poboljšanje. Nakon nekog vremena moguće je da se neki od simptoma vrate, pa je tada ponekad potrebno ponovno uzeti dozu remedije, o čemu se svakako posavjetujte sa svojim homeopatom. Nuspojave su rijetke pri uzimanju remedija, no ako uzimate remediju prečesto ili predugo, može nastupiti takozvano dokazivanje remedije, što znači da će se pojaviti i neki simptomi koje pokriva ta remedija, a Vi ih prethodno niste imali. Ukoliko se to dogodi, prekinite s korištenjem remedije i javite se svom homeopatu. Nije potrebno uzimati remedije kroz duži period jer one u tijelu djeluju kao stimulans i potiču tijelo na vlastitu obnovu i mehanizam izlječenja.


Koliko dugo je potrebno uzimati homeopatske remedije?

Za razliku od klasičnih alopatskih lijekova, homeopatske remedije se ne koriste duže razdoblje niti doživotno. Ponekad je dovoljno uzeti samo jednu dozu remedije, a ponekad ćete je uzimati mjesec dana, što ovisi o Vašim tegobama i procjeni homeopata koja je za Vas terapija najprimjerenija. Normalno je da pacijent primi samo dvije ili tri doze remedije da bi se tijelo potaknulo na prirodni stimulans i mehanizam izlječenja. Ovo je potpuno drugačiji pristup liječenju od klasične medicine, koja ponavlja doze lijekova kroz duže razdoblje. U homeopatiji, ako uzimate remediju prečesto ili predugo, može nastupiti takozvano dokazivanje remedije, što znači da će se pojaviti i neki simptomi koje pokriva ta remedija, a Vi ih prethodno niste imali. Ukoliko se to dogodi, prekinite s korištenjem remedije i javite se svom homeopatu. Nije potrebno uzimati remedije kroz duži period jer remedije u tijelu djeluju kao stimulans i potiču tijelo na vlastitu obnovu i mehanizam izlječenja.


Imaju li homeopatske remedije nuspojave i mogu li izazvati alergijske reakcije?

Nakon što ste uzeli svoju prvu terapiju, simptomi se mogu pogoršati, što zovemo „kriza izlječenja”. Ovaj znak je često pozitivan jer nam govori da tijelo ubrzava svoj mehanizam izlječenja, odnosno da je započelo razdoblje „čišćenja”. Uobičajeno se pojave simptomi bolesti koje inače imate, no znatno su blaži i ne traju dugo, nakon čega slijedi poboljšanje i nestanak uobičajenih simptoma bolesti. Homeopatske remedije ne mogu izazvati alergijske reakcije koje su česte kod alopatskih lijekova.

Ako uzimate remediju prečesto ili predugo, može nastupiti takozvano dokazivanje remedije, što znači da će se pojaviti i neki simptomi koje pokriva ta remedija, a Vi ih prethodno niste imali. Ukoliko se to dogodi, prekinite s korištenjem remedije i javite se svom homeopatu.

U slučaju nedoumice oko korištenja homeopatije ili mogućih učinaka na Vaše psihičko ili fizičko stanje, posavjetujte se sa svojim homeopatom, liječnikom ili ljekarnikom.

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom i homeopatom prije korištenja homeopatskih lijekova, no većina homeopatskih lijekova može se koristiti u trudnoći.


Treba li prestati s korištenjem klasičnih alopatskih lijekova ako se uzima homeopatija?

Ako trenutno uzimate terapiju koju Vam je propisao Vaš liječnik, važno je da ga informirate o svojoj odluci da koristite homeopatiju. Korištenje homeopatije uobičajeno ne zahtijeva prestanak korištenja lijekova i drugih terapija koje koristite. Odluku o eventualnom smanjenju ili prestanku uzimanja drugih lijekova ili terapija koje koristite trebalo bi donijeti isključivo nakon konzultiranja s liječnikom koji vam je propisao takav tretman ili terapiju.

Homeopat ne dijagnosticira bolesti niti propisuje lijekove klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu da prekine ili promijeni terapiju koju mu je odredio njegov liječnik klasične medicine. Homeopat nikada ne savjetuje klijentu korištenje homeopatskih remedija kao zamjenu za lijekove klasične medicine. Kod hitnih i po život opasnih stanja, homeopat će klijenta hitno uputiti liječniku te neće savjetovati klijentu da takva stanja tretira homeopatskim remedijama.

Homeopatija nije zamjena za izravnu medicinsku ili psihološku terapiju. Vi kao klijent imate odgovornost potražiti kvalificiranu pomoć za bilo koje medicinsko stanje, simptome ili druge probleme koji zahtijevaju stručnu intervenciju. Ako homeopat uoči da Vam je potrebna dodatna pomoć, skrenut ću Vam na to pozornost, no uloga homeopata nije prepoznavanje i liječenje bilo kojih mentalnih ili fizičkih bolesti i stanja, postavljanje dijagnoza kao ni propisivanje lijekova konvencionalne medicine. Ako Vam homeopat preporuči da potražite dodatnu profesionalnu pomoć, isključivo je Vaša odgovornost da je potražite.


buteyko metoda

Može li se homeopatija uzimati zajedno sa Schuesslerovim solima i Bachovim kapima?

Istovremena terapija je moguća i poželjna. Dr. Schuessler je bio uvjeren da je u liječenju vrlo važno pokrenuti obrambeni mehanizam tijela homeopatskim pripravcima. Male količine minerala u krvi mogu dati početne signale za aktiviranje obrambenog mehanizma. Mineralne soli mogu pomoći drugim lijekovima da brže dođu do stanice i počnu s djelovanjem. Bachove kapi se često koriste uz homeopatiju, posebice Bachova kombinacija za krizne situacije.


Mogu li trudnice i dojilje uzimati homeopatiju?

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom i homeopatom prije korištenja homeopatskih lijekova, no većina homeopatskih lijekova može se koristiti u trudnoći.


Mogu li bebe i djeca uzimati homeopatiju?

Bebe i djeca također mogu uzimati homeopatiju i ona je vrlo korisna u prvim mjesecima djetetova života jer učinkovito pomaže kod kolika, izbijanja zubića, smanjivanja povišene tjelesne temperature i drugih tegoba. Granule za novorođenčad mogu se uzimati otopljene u malo vode, koja se zatim daje djetetu na žličicu ili u bočici. Ukoliko doji dijete, majka može uzimati granule pod jezik tijekom dojenja bebe, a remedija će preko mlijeka doći do djeteta.

Način uzimanja homeopatije je isti za djecu, kao i kod odraslih, jedino što će broj granula koje dijete uzima dnevno biti prilagođen dobi djeteta. Uobičajeno je da doza za bebe i djecu budu dvije granule, dok odrasli uzimaju 3 – 4 granule odjednom. Homeopatske granule su slatkastog okusa i brzo se tope pod jezikom pa ih djeca jako vole koristiti.


Što je metoda osjeta u homeopatiji?

Za što bolje postizanje dosljednih rezultata potrebno je duboko razumjeti bolest. Što dublje dopiremo do uzroka bolesti ili stanja, rezultati su bolji i dugotrajniji. Bolest je stanje osobe te je izražena kao stanje uma i kao fizički simptom. Stanje uma se često doživljava kao stres. Stres ne potiče iz vanjske sadašnjosti, već od načina na koji pojedinac doživljava sadašnjost i okolnosti u kojima se nalazi. Ako pogledamo krizne životne situacije, u takvim situacijama ljudi točno znaju što su činjenice i što trebaju učiniti. Primjerice, ako Vas proganja divlja životinja, Vi ne razmišljate u vezi akcije koju trebate poduzeti, ne razbijate glavu oko te situacije, već je Vaš fokus na akciji i reagirate odmah. U teškim situacijama u kojima postoji trenutni problem naš um s urođenom sigurnošću zna što treba učiniti i kako to učiniti. Kako onda dolazi do stresa? Do stresa dolazi kada se vanjska situacija značajno razlikuje od nečije osobne ili unutrašnje percepcije te stvarnosti. Kad je osoba suočena s takvom razlikom, unutrašnja ravnoteža prestaje postojati te nastaje podvojenost i sukob. Osoba čuje dva unutrašnja glasa: prvi, koji govori ono što se stvarno događa i drugi, koji preokreće percepciju trenutnog stanja, a ta percepcija se bitno razlikuje od stvarnog stanja. Primjerice, osoba koja se nalazi u dobroj financijskoj situaciji nema razloga za brigu oko novca. Međutim, ako je ta osoba u svojoj unutrašnjosti usmjerila svoje misli na to da je financijski nestabilna usprkos dobrom financijskom stanju, ta će osoba čuti dva suprotstavljena glasa, što će uzrokovati konflikt u njoj samoj, što u konačnici dovodi do stresa ili bolesti.


Kako se metoda osjeta razlikuje od klasičnog homeopatskog pristupa?

Sankaranova se metoda osjeta razlikuje od klasičnog homeopatskog principa. Prema ovoj metodi, homeopat treba tijekom razgovora s klijentom prepoznati jedan temeljni osjet koji se provlači kroz sve životne situacije klijenta. Time homeopat stječe uvid u način na koji klijent doživljava stvarnost te svijet i okolnosti u kojima živi. Tada se taj isti vitalni osjet koristi da bi se odredilo kojem „kraljevstvu” pripada, a remedije se biraju iz onog kraljevstva koje je karakteristično za klijenta. Dr. Sankaran razlikuje biljno, životinjsko i mineralno kraljevstvo homeopatskih remedija. Prema metodi osjeta, za klijenta se odabire homeopatska remedija iz samo jednog kraljevstva čije karakteristike i osjete pokazuje. Primjerice, struktura je osnovni osjet minerala, osjetljivost je osnovni osjet biljke, a preživljavanje je temeljni osjet životinja.

Sankranovom metodom moguće je s vrlo velikom sigurnošću odrediti tzv. konstitucijsku remediju pacijenta, koja pokriva sve ili veliku većinu tegoba klijenta te dovodi do brzog i dugotrajnog izlječenja.

Homeopatkinja dr. sc. Ana Šafran specijalizirala je metodu osjeta na međunarodnoj akademiji za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana, The other song, u Mumbaiju u Indiji. Ovom je specijalizacijom postala jedna od rijetkih homeopata u Hrvatskoj koji su pohađali kliničku praksu kod dr. Sankarana u Indiji.


Tko je razvio metodu osjeta u homeopatiji? Tko je dr. Rajan Sankaran?

Metodu osjeta razvio je dr. Rajan Sankaran, svjetski poznati homeopatski liječnik, mislilac, učitelj i pisac homeopatskog sustava medicine sa sjedištem u Mumbaiju u Indiji. Sin je poznatog homeopata P. Sankarana, te 1981. počinje s učenjem homeopatije. Poznat po svojim revolucionarnim idejama i vizionarskim načinima razmišljanja, bilo da je to u domeni psihologije ili materije medike, njegovi duboki uvidi su u velikoj mjeri utjecali na razmišljanje i djelovanje homeopata današnjeg vremena. Neke od radikalnih ideja s kojima nas je upoznao dr. Rajan su: potraga za središnjim poremećajem unutar čovjeka, proširenje koncepta i spektra klasifikacije mijazama te metoda osjeta. Nedavno je upoznao svijet s detaljnom klasifikacijom unutar periodnog sustava minerala te rad s kraljevstvima i podkraljevstvima. Istovremeno traga za pronalaskom vitalnog osjećaja te podučava sedam razina iskustava unutar čovjeka. Svjetski je poznat kao jasan i inovativan mislilac, a najpoznatiji po svojim originalnim i inspirativnim konceptima u homeopatiji. Njegove ideje i lucidan stil čine ga vrlo popularnim učiteljem među homeopatima diljem svijeta. Njegovi seminari i predavanja održavaju se diljem svijeta, kao i u Indiji, te se svake godine traži mjesto više na tečajevima dr. Rajana Sankarana.

Dr. Rajan Sankaran je napisao mnogo knjiga, a mnoge od njih su prevedene na brojne svjetske jezike, koje su svakodnevna inspiracija ljudima diljem svijeta. Neke od knjiga dr. Sankarana su:

The other song, akademija za naprednu homeopatiju dr. Rajana Sankarana, jest medicinsko-obrazovni centar u Mumbaiju u Indiji, u kojem radi tim od 35 liječnika na čelu s dr. Rajanom Sankaranom. Akademija je posvećen pružanju najbolje napredne homeopatske edukacije svojim studentima kroz specijalizirane kliničke izobrazbe uporabom stvarnih i svakodnevnih slučajeva. Iako se može sjediti u razredu i tako učiti, The other song pruža iskustvo učenja od homeopata u klinikama, gdje se razmatraju slučajevi uživo. Korištenjem The other song platforme, homeopatija i iscjeljenje se pomiču na višu razinu.

Homeopatkinja dr. sc. Ana Šafran specijalizirala je metodu osjeta na akademiji dr. Rajana Sankarana u The other song, međunarodnoj akademiji za naprednu homeopatiju u Mumbaiju u Indiji. Ovom je specijalizacijom postala jedna od rijetkih homeopata u Hrvatskoj koji su pohađali kliničku praksu kod dr. Sankarana u Indiji.


Što je DETOX METODA u homeopatiji?

buteyko metoda

Detox metoda (engl. Homeopathic Detox Therapy, skraćeno HDT metoda) je homeopatska metoda čiji je cilj potaknuti proces detoksikacije i iscjeljenja osobe na razini stanice. Terapija je blaga i često dovodi do brzih i trajnih rezultata u oporavku.

Detox metoda obuhvaća:

Ljudski organizam je od rođenja, pa čak i ranije – u majčinoj utrobi – izložen raznim štetnim učincima, koji se godinama akumuliraju u tijelu. Terapije alopatskim lijekovima često uzrokuju nuspojave kod pojedinih osoba, kao i alergijske reakcije. Često će osoba na homeopatskim konzultacijama reći da se nakon korištenja nekog lijeka ili cjepiva više ne osjeća „onaj stari“, već se sada nosi s brojnim zdravstvenim tegobama. Detox metoda također uspješno pomaže kod neželjenih učinaka cjepiva. Neki od primjera korištenja detox metode:

Detox metodu razvio je nizozemski homeopat Ton Jansen, koji je 1987. osnovao svoj Centar za homeopatiju u Den Hoornu u Nizozemskoj, a 1993. je godine razvio homeopatsku detox terapiju. Danas Ton Jansen diljem svijeta podučava tu metodu te je autor nekoliko knjiga u području homeopatije.

Ana Šafran učila je Detox metodu kod Tona Jansena u Nizozemskoj te je uvrštena u njegov registar homeopata ovlaštenih za prakticiranje Detox metode.


Što je CEASE METODA u homeopatiji?

CEASE metoda (engl. Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression Autism) je homeopatska metoda specijalizirana za tretiranje autizma, a koju je razvio homeopat Tinus Smith nakon što je proučio više od 300 slučajeva autizma. Prema CEASE metodi, uzročni čimbenici autizma se postepeno detoksiciraju, uključujući štetne učinke cjepiva, lijekova i ostalih štetnih utjecaja.

Ana Šafran učila je CEASE metodu kod nizozemskog homeopata Tona Jansena, koji je nastavio rad Tinusa Smitha nakon njegove smrti. Ana Šafran uvrštena je u međunarodni registar CEASE terapeuta.


Što su to Banerji protokoli u homeopatiji?

Banerji protokoli (The Banerji Protocols™) predstavljaju način propisivanja remedija u homeopatiji koje je razvio pokojni indijski homeopat dr. Pareshnath Banerji (1891 – 1971). Prema toj metodi, specifične homeopatske remedije propisuju se za specifične bolesti. Banerji protokoli uspostavljaju se korištenjem modernih dijagnostičkih alata poput ultrazvuka, magnetske rezonance, tumorskih markera i drugih naprednih testova. Benerji protokoli često podrazumijevaju korištenje nekoliko homeopatskih remedija istovremeno i često ponavljanje lijekova, po čemu se razlikuju od klasičnog homeopatskog pristupa. Takva praksa temelji se na istraživanjima koja se provode u istraživačkom centru u Kalkuti u Indiji (Dr. Prasanta Banerji Homoeopathic Research Foundation In The Banerji Protocols of treatment), a koje danas ima tradiciju od 150 godina, te koja je prezentirana i prihvaćena 1999. godine ispred NCI instituta (National Cancer Institute u SAD-u), temeljem prezentiranih slučajeva uspješnog izlječenja karcinoma pomoću Banerji metode.

Danas istraživački centar u Indiji vode dr. Prasanta Banerji i dr. Pratip Banerji, sin i unuk pokojnog dr. Pareshnath Banerji.

Ana Šafran učila je Banerji protokole izvorno kod dr. Prasante Banerji i dr. Pratipa Banerji.


Bachove Kapi

Kako izgleda prvi razgovor s Bachovim praktičarom?

buteyko metoda

Razgovor Bachova praktičara s klijentom obično traje oko sat vremena, a cilj je odrediti do najviše sedam cvjetnih esencija koje odgovaraju trenutnom emocionalnom, fizičkom i psihičkom stanju osobe.


Koje su esencije najbolje za astmu, glavobolje i slične tegobe?

Bachove cvjetne esencije ne liječe izravno fizičke probleme. One pomažu u otklanjanju ili ublažavanju negativnih emocionalnih stanja koji izazivaju ili pogoršavaju bolesti. To znači da pri odabiru cvjetnih esencija pažnja mora biti usmjerena na tip osobe i na njezino trenutno emocionalno stanje, dok fizičko stanje nije u fokusu.


Gdje mogu pronaći Bachova praktičara?

U Annah centru za homeopatiju i potporu zdravlju konzultacije o Bachovim kapima radi dr. sc. Ana Šafran, registrirani praktičar Bachove zaklade. Kontakt podatke dr. sc. Ane Šafran možete pronaći i na internetskoj stranici Bachova centra www.bachcentre.com.

Svi Bachovi praktičari registrirani u Bachovom centru, pa tako i dr. sc. Ana Šafran, dužni su savjetovanja o Bachovim kapima raditi prema Kodeksu djelovanja Bachove zaklade (Bach Foundation). Uloga je Bachova praktičara podučiti klijente o sustavu Bachovih cvjetnih esencija i njihovoj samostalnoj primjeni, kako bi pomogli sami sebi.

Dr. sc. Ana Šafran također je i učitelj Bachove zaklade te je završila obuku Bachova centra za održavanje seminara, radionica i predavanja o Bachovim kapima (Teacher Program Level 1, Stage 1).


Kako se kapi uzimaju?

Vaša osobna bočica se priprema tako da se od esencija koje su Vam potrebne uzmu po dvije kapi i stave se u bočicu od 30ml. Zatim se bočica skoro do vrha napuni vodom i doda se malo brendija kao konzervans.

Ukoliko ste osjetljivi na alkohol ili zbog nekih drugih razloga ne želite ili ne možete konzumirati proizvode koji sadrže alkohol, dostupne su i Bachove kapi bez alkohola, pa svakako Bachovu praktičaru napomenite da želite Bachove kapi bez alkohola.

Moguće je kombinirati maksimalno sedam esencija, ovisno o tipu osobe i njezinim potrebama. Iz svoje bočice uzimate po 4 kapi odjednom, 4 puta na dan. Ako želite, možete dozu od 4 kapi staviti u čašu vode i piti u razmacima. Ako stavite kapi u vodu, one neće biti razblažene, odnosno, jednako će djelovati kao i da ste ih popili iz svoje osobne bočice.

Bachova kombinacija za krizne situacije uzima se po četiri kapi odjednom do poboljšanja stanja, dok se pojedinačne cvjetne esencije uzimaju po dvije kapi odjednom.

Ako se kombinacija za krizne situacije dodaje u Vašu osobnu bočicu, ona se broji kao jedna cvjetne esencija, a ne pet pojedinačnih.


Što je Bachova kombinacija za krizna situacije?

Jedina gotova kombinacija Bachovih kapi koju preporuča Bachov centar je ona za krizne situacije. Najpoznatiji brend poznat je pod nazivom Rescue Remedy, a sadrži pet cvjetnih esencija koje pomažu u kriznim situacijama:

Kombinaciju Rescue Remedy sastavio je dr. Bach da bi pomogao u situacijama u kojima ljudi proživljavaju krizu, šok ili paniku. Namjena joj je biti „emocionalna prva pomoć”, tako da se nakon trenutne krize može odmah uočiti reakcija pojedinca umjesto slaganja kriznih esencija u jednu terapiju.


Mogu li se Bachove kapi uzimati u kavi, čaju ili vodi?

Bachove kapi se mogu stavljati u kavu, čaj, vodu i sokove, i po tome se razlikuju od homeopatskih pripravaka i Schuesslerovih soli. Stavljanje kapi u vrući napitak potiče isparavanje alkohola. Ovakvu metodu preporučamo osobama koje ne vole ili ne žele osjetiti alkohol.


Mogu li esencije djelovati „brže” ako ih ne razrijedimo vodom, već ih konzumiramo direktno iz originalne bočice?

Ako ih ne razrijedite, alkohol u esencijama će imati jači okus, i to može dati dojam da su esencije „snažnije”, no to nije točno. Nema razlike u jačini i učinku između uzimanja kapi iz Vaše osobne bočice i uzimanja kapi iz originalne bočice.


Mogu li trudnice i dojilje uzimati Bachove kapi?

Trudnice bez problema mogu uzimati Bachove kapi. Postotak alkohola prisutnog u esencijama je zanemariv. No, ako Vas brine alkohol, moguće je nabaviti i napraviti Bachove kapi bez alkohola.


Mogu li djeca i bebe uzimati Bachove kapi?

Djeca i bebe mogu bez problema uzimati Bachove kapi. Postotak alkohola prisutnog u esencijama je zanemariv. No, ako Vas brine alkohol, moguće je nabaviti i napraviti Bachove kapi bez alkohola. Doziranje za djecu i bebe je jednako kao i za odrasle, odnosno, uzimaju se 4 kapi 4 puta dnevno.


Mogu li se uzimati drugi lijekovi uz Bachove kapi?

Obično nema problema pri uzimanju Bachovih kapi s drugim lijekovima. Aktivni sastojak u cvjetnim esencijama je energija iz biljaka, ne fizička supstanca, tako da nema utjecaja ni djelovanja na druge lijekove i ne ometaju njihovo djelovanje. Također, drugi lijekovi ne ometaju djelovanje Bachovih cvjetnih esencija. Jedino na što bi trebalo obratiti pozornost jest alkohol koji se koristi u očuvanju esencija. Količina alkohola je zanemariva, no ipak se preporuča savjetovanje s Vašim liječnikom ili ljekarnikom oko uzimanja Bachovih kapi na alkoholnoj bazi, pogotovo ako Vam je savjetovano da izbjegavate alkohol. U takvim je slučajevima moguće nabaviti i napraviti Bachove kapi bez alkohola.


Mogu li se Bachove kapi uzimati zajedno sa Schuesslerovim solima i homeopatijom?

Istovremena terapija je moguća i poželjna. Homeopati i savjetnici za Schuesslerove soli često preporučaju Bachove kapi svojim klijentima, kao potporu odabranoj terapiji.


Postoji li mogućnost razvijanja ovisnosti i navikavanja na Bachove kapi?

Navikavanje ili ovisnost nisu mogući. Dok osjećate potrebu da pijete kapi, znači da Vaše stanje ili emocije još nisu u ravnoteži. Kada Vam se dogodi da zaboravite uzeti kapi, ili više ne osjećate potrebu uzimati ih, to Vam tijelo samo poručuje da su sada Vaše stanje i emocije uravnoteženi ili da je potrebna neka druga kombinacija umjesto postojeće.

Terapija Bachovim kapima uobičajeno traje 3 tjedna, koliko najčešće traje Vaša osobna bočica. No ponekad je potrebno uzimati Bachove kapi i duže razdoblje, primjerice 3 do 6 mjeseci ili duže, no i tada nećete razviti ovisnost prema njima. Ukoliko strahujete da biste mogli postati ovisni o njima, utoliko ih u svakom trenutku možete prestati uzimati, i vidjet ćete da nikakvi neželjeni učinci neće nastati zbog toga. Nije potrebno postupno smanjivati doze koje uzimate da biste ih prestali koristiti, kao što je to slučaj s nekim alopatskim lijekovima. U bilo kojem trenutku možete potpuno prekinuti svoju terapiju, bez straha da će to izazvati neželjene posljedice za Vaš organizam.


Koja je vjerojatnost da uslijed djelovanja Bachovih kapi nastupe nagle reakcije ili osip, te čime su one uzrokovane?

Bachove kapi djeluju tako da na površinu „isplivaju” negativni osjećaji i emocije. Ponekad su emocije potisnute duboko te, kako bi ih se osoba riješila, trebaju u potpunosti biti očišćene iz organizma. U vrlo rijetkim slučajevima ovakva stanja mogu biti popraćena osipom ili neočekivanim osjećajima. Ovakve reakcije nisu razlog za prestanak uzimanja Bachovih kapi, već je to pozitivan znak koji ukazuje na početak procesa iscjeljivanja.


Koliko Bachovih cvjetnih esencija mogu uzeti istovremeno?

buteyko metoda

Uobičajeno se uzima 6 – 7 cvjetnih esencija istovremeno. Ovo je maksimalan broj esencija koji se preporuča. Sasvim je normalno da ljudi imaju potrebu za više od 6 ili 7 esencija. Neki osjećaju da im je potrebno 12, 15 ili 20 esencija. Rješenje ovog problema leži u tome da počnete misliti kako se osjećate trenutno i počnete liječiti trenutnu situaciju. Ako imate puno esencija na popisu, većina njih je za ono što ste osjećali jučer, prije tjedan dana ili prije 10 godina. Takve esencije možete izbaciti s popisa. Liječe se glavni osjećaji, koji su danas prisutni i koji Vas muče. Kada esencije riješe trenutni problem, možete krenuti raditi na osjećajima i emocijama iz pozadine. Međutim, iako je 6 – 7 esencija preporuka stručnjaka, korištenje 8 ili 9 esencija Vam neće naškoditi, već će samo usporiti djelovanje esencija.

Bachov je praktičar obučen da prepozna glavne cvjetne esencije koje su Vam danas potrebne i zasigurno će moći odabrati samo sedam esencija, čak i kada se Vama čini da Vam je potrebno mnogo više esencija.


Ako uzimam esencije predugo, mogu li mi se pojaviti negativna stanja od te iste esencije?

Ovo nije moguće. Esencije su u potpunosti pozitivne te nikako ne mogu uzrokovati negativna stanja kod osobe. Ovdje nema tzv. dokazivanja remedije koje je specifično za homeopatiju ako se predugo ili prečesto uzima ista remedija. Bachove kapi uvijek imaju samo pozitivan učinak.


Koliko treba kapima za krizne situacije da počnu djelovati? Koliko brzo ostale esencije djeluju?

Kapi za krizne situacije djeluju prilično brzo jer se koriste za hitne situacije, a ne za duboko ukorijenjene probleme. Ostale esencije također mogu djelovati brzo, no ako se radi o nečemu što Vas muči duže vrijeme, djelovanje esencija može početi za nekoliko dana ili tjedana, kada ćete osjetiti i promjene.


Moram li dodati alkohol u moju osobnu bočicu Bachovih kapi?

Alkohol se koristi kao konzervans jer pomaže zadržati esencije te spriječiti isparavanje. Preporuča se dodati alkohol u Bachove kapi ako Vaša bočica ne bude na hladnome mjestu. Ako je nosite u torbi ili džepu, oko 5ml brendija je sasvim dovoljno da drži Vaše esencije aktivnima. Ostale bezalkoholne metode uključuju držanje bočice u hladnjaku ili dodatak jedne žličice octa ili glicerina. Dostupne su i Bachove cvjetne esencije bez alkohola.


Kada treba prestati uzimati Bachove kapi?

Bachove kapi možete prestati koristiti čim nestane problem zbog kojeg ste ih počeli uzimati. Nema potrebe za nastavkom uzimanja kapi, osim ako se problem ponovno pojavi. Također, nema potrebe za postupnim odvikavanjem od Bachovih kapi, kao što je potrebno kod nekih drugih lijekova. Također, nema potrebe za uzimanjem određene doze u točno određenim vremenskim intervalima, kao što je to potrebno kod primjene, primjerice, antibiotika.


Ako se stanje pogorša tijekom uzimanja Bachovih kapi, trebam li prekinuti njihovo korištenje?

Bachove kapi ne uzrokuju nikakve nuspojave ili pogoršanje stanja, no moguće je da esencije potaknu potisnute emocije koje bi se trebale „pročistiti” prije potpunog izlječenja. Ako se pronalazite u ovome, porazgovarajte sa svojim Bachovim praktičarom o zamjeni esencija ili o uzimanju novih esencija. Budući da esencije imaju samo pozitivne efekte, nije potrebno prestati s njihovim uzimanjem. Također, u slučajevima kada uzimate pogrešne esencije ne možete osjetiti nikakve negativne efekte jer pogrešne esencije u tom slučaju tijelu ništa ne rade ništa, niti pogoršavaju stanje.


Postoje li kombinacije esencija koje se nikada ne bi trebale koristiti?

Ne. Čak su i esencije koje se mogu karakterizirati kao suprotnosti (Vervain i Wild Rose te Vine i Centaury) ponekad potrebne odjednom za istu osobu. Sve ovisi o osobnosti i trenutnom emocionalnom stanju osobe.


Postoje li druge gotove kombinacije Bachovih kapi, osim kombinacije za krizne situacije?

Jedina gotova kombinacija Bachovih kapi koju preporuča Bachov centar je ona za krizne situacije. Najpoznatiji brend poznat je pod nazivom Rescue Remedy, a sadrži pet cvjetnih esencija koje pomažu u kriznim situacijama.

Rescue Remedy kombinaciju je sastavio dr. Bach da bi pomogao u situacijama u kojima ljudi proživljavaju krizu, šok ili paniku. Namjena joj je biti „emocionalna prva pomoć”, tako da se nakon trenutne krize može odmah uočiti reakcija pojedinca umjesto slaganja kriznih esencija u jednu terapiju.

Mnogi proizvođači proizvode kombinacije esencija za pojedine probleme, poput nesanice, depresije, tegobe u menopauzi itd. Savjet Bachova centra i naš savjet je da ne koristite takve gotove kombinacije jer je pogrešno raditi jednu univerzalnu kombinaciju za pojedinu tegobu koja će biti primjenjiva za svakoga. Nije isto napraviti kombinaciju za osobu koja ne može spavati jer iduće jutro polaže ispit i za osobu koja pati od kronične nesanice. Ljudi nisu jednaki po pitanju emocija niti reagiraju na isti način. Da bismo pomogli svakome pojedinačno, moramo pronaći odgovarajuću kombinaciju za tu osobu. Tu je od velikog značaja Bachov praktičar koji će Vam pomoći da odaberete kombinaciju Bachovih kapi koja je specifična za Vas i Vaše tegobe. Unaprijed pripremljene kombinacije koje se mogu kupiti u ljekarni i sadrže nekoliko različitih cvjetnih esencija u načelu mogu djelovati, no ponekad neće biti nikakvog pomaka kod klijenta. Razlog tome je da se ponekad dogodi da djeluju 2 ili 3 vrste esencija iz te kombinacije, dok su ostale esencije u toj bočici za tu osobu suvišne. Istovremeno, u toj se kombinaciji ne nalaze druge 3 ili 4 cvjetne esencije koje su osobi potrebne. Stoga je učinkovitije uz pomoć Bachova praktičara pripremiti osobnu bočicu Bachovih kapi, koja sadržava svih sedam cvjetnih esencija korisnih za tu osobu.


Zašto se uzimaju po četiri kapi esencija za krizne situacije, a po dvije kapi ostalih esencija?

Krizne kombinacije su sastavljene od esencija koje sadrže manju količinu svake pojedine matične tinkture svake esencije od pojedinačne originalne bočice. Zato je potrebno uzeti duplu količinu doze od onog što se preporuča za pojedinačnu cvjetnu esenciju.


Je li sigurno uzimati Bachove kapi ako ste liječeni alkoholičar, s obzirom na prisutnost alkohola u kapima?

Ako su esencije složene u Vašu bočicu i uzimaju se po preporuci – 4 kapi odjednom i u određeno vrijeme, količina prisutnog alkohola je vrlo mala. Ipak, ponekad čak i mala doza alkohola može imati negativan psihički utjecaj na osobu koja je odlučila zauvijek odustati od alkohola. Osim toga, postoji dosta jaki lijek (poznat kao Antabuse) koji može izazvati snažnu reakciju osobe koja popije i najmanju količinu alkohola. U ovakvom slučaju preporuča se konzultacija s liječnikom prije uzimanja Bachovih kapi. No najjednostavnije je rješenje da nabavite i pripremite svoju osobnu bočicu kapi bez alkohola. Danas se proizvodi cijeli set Bachovih kapi bez alkohola i one su dostupne svima koji ih žele koristiti.


Mogu li aromaterapijska ulja utjecati na Bachove esencije ako su spremljeni u njihovoj blizini?

Ne. Brendi koji se koristi da bi očuvao esencije može biti pod njihovim utjecajem i može se osjetiti drugačiji okus, ali djelovanje esencija nije ugroženo zbog aromaterapijskih ulja.


Mogu li uređaji sa zračenjem, barkodovi ili čitači negativno utjecati na Bachove cvjetne esencije?

Ne. Ovo je često nesporazum kod ljudi koji pretpostavljaju da su Bachove esencije osjetljive kao homeopatski pripravci. Zapravo, Bachove esencije su vrlo otporne. Na Bachove esencije ne utječu rendgeni u zračnim lukama, čitači barkodova ili zračenje s ekrana. Možete ih držati pokraj televizije i prolaziti kroz sigurnosne rendgene bez straha. Također ih možete držati u hladnjaku. Jedino izbjegavajte toplinu i direktnu sunčevu svjetlost zbog kojih alkohol u kapima može ispariti, a esencije izgubiti na svojoj jačini.


Zašto ne možemo pomiješati sve esencije zajedno u jedne kapi i koristiti sve kapi odjednom da riješimo sve probleme koje imamo?

Ovo je već bilo predloženo dr. Bachu, koji je to pokušao i otkrio da takva metoda nije učinkovita. Esencije se odabiru i slažu isključivo prema osobnosti i trenutnom emocionalnom stanju pojedinca, a Bach je iz svojeg iskustva spoznao da je najčešće prisutno 6 ili 7 stanja ili emocija kod jedne osobe. Bach je samo u dva slučaja dao svom pacijentu osobnu bočicu s osam cvjetnih esencija.


Što je to Bachova krema za krizne situacije i kako se koristi?

Bachova krema za krizne situacije je jedina gotova kombinacija Bachovih kapi koja se proizvodi kao krema i koju preporuča Bachov centar. Najpoznatiji brend poznat je pod nazivom Rescue Cream, a sadrži šest cvjetnih esencija koje pomažu u kriznim situacijama:

Kombinaciju Rescue Cream sastavila je Nora Weeks, učenica dr. Edwarda Bacha. Može se koristiti za sve kožne probleme, osipe, ogrebotine, opekline, akne, ubode insekata i komaraca te slične tegobe.


Schuesslerove Soli

Mogu li se od Schuesslerovih soli predozirati?

buteyko metoda

Kod standardnog doziranja soli, predoziranje nije moguće, čak i ako se uzima veća količina tableta. Kod ljudi koji su osjetljivi na mliječni šećer može doći do lakšeg laksativnog efekta. No tada se obratite svom savjetniku za Schuesslerove soli koji će Vam objasniti kako možete koristiti soli bez da tablete topite u ustima. Postoji posebna metoda otapanja tableta koja se primjenjuje u takvim slučajevima.

Schuesslerove soli broj 1 –12 mogu se uzimati do 15 tableta dnevno (oprez je potreban samo u nekoliko slučajeva, na što će Vam ukazati Vaš savjetnik za Schuesslerove soli). No, ako bilo koju od njih slučajno konzumirate u količini koja je veća od 15 tableta dnevno, višak soli će se jednostavno izlučiti van iz tijela i neće biti nikakvih štetnih posljedica za vas.

OPREZ – Ako bolujete od povišenog krvnog tlaka i pijete terapiju za snižavanje krvnog tlaka, važno je da pazite da sol Natruim chloratum (muriaticum) ne uzimate više od 7 tableta dnevno! Ta je sol učinkovita u snižavanju krvnog tlaka i preporučuje se za osobe koje pate od tih tegoba, no, ako već uzimate lijekove za snižavanje krvnog tlaka, dopušten je unos maksimalno 7 tableta dnevno soli Natrium chloratum, kako se ne bi razina krvnog tlaka pretjerano spustila.

Schuesslerove soli broj 13 –33 dostupne su u potenciji D12 i uzimaju se do maksimalno 5 tableta dnevno. Te su soli prisutne u ljudskom organizmu u tragovima pa je stoga dovoljno samo 5 tableta da uravnoteži razinu tih soli u tijelu. No, ako bilo koju od njih slučajno konzumirate u količini koja je veća od 5 tableta dnevno, višak soli će se jednostavno izlučiti van iz tijela i neće biti nikakvih štetnih posljedica za vas.


Imaju li Schuesslerove soli nuspojave i mogu li izazvati alergijske reakcije?

Nakon što ste uzeli svoju prvu terapiju, simptomi se mogu pogoršati – što zovemo „kriza izlječenja”. Ovaj znak je često pozitivan jer nam govori da tijelo ubrzava svoj mehanizam izlječenja, odnosno da je započelo razdoblje „čišćenja”. Uobičajeno se pojave simptomi bolesti koje inače imate, no znatno su blaži i ne traju dugo, nakon čega slijedi poboljšanje i nestanak uobičajenih simptoma bolesti. Schuesslerove soli ne mogu izazvati alergijske reakcije koje su uobičajene koje alopatskih lijekova.

Ako uzimate soli prečesto ili predugo, neće nastupiti nikakve za vas negativne posljedice, već će se višak soli sam eliminirati iz Vašeg tijela. Kod Schuesslerovih soli ne javlja se takozvano dokazivanje lijeka, koje je moguće u homeopatiji.

U slučaju nedoumice oko korištenja Schuesslerovih soli ili mogućih njihovih učinaka na Vaše psihičko ili fizičko stanje, posavjetujte se sa svojim savjetnikom za Schuesslerove soli, liječnikom ili ljekarnikom.

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom i savjetnikom za Schuesslerove soli prije njihovog korištenja, koji će Vam napraviti program korištenja soli po tromjesečjima. Različite soli se koriste u različitim mjesecima trudnoće pa je važno slijediti upute Vašeg savjetnika za Schuesslerove soli. Svom liječniku koji vodi Vašu trudnoću svakako napomenite da biste željeli koristiti Schuesslerove soli i zatražite njegovo mišljenje o tome. Svaka trudnoća je jedinstvena i stoga je potreban i osobni pristup pri odabiru soli za trudnicu.


Može li pri uzimanju soli doći do pogoršanja bolesti?

Ponekad se čini kao da se stanje pogoršalo na kratko vrijeme, no to je dobar znak koji pokazuje da soli počinju djelovati i da se tijelo počelo čistiti od štetnih tvari. Pogoršanje ne treba očekivati, u rijetkim slučajevima dolazi do njega.


Koliko različitih Schuesslerovih soli se može uzimati zajedno?

Ako je potrebno, možete uzimati i sve Schuesslerove soli zajedno, ukoliko postoji značajan nedostatak svih soli u organizmu. Vaš savjetnik za Schuesslerove soli preporučit će Vam koliko soli trebate uzimati i ne postoji ograničenje u njihovom broju. Na tržištu postoje i pripravci u kojima je već kombinacija 12 osnovnih soli, koja je vrlo učinkovita u tretiranju bilo koje tegobe, a može se piti i kao prevencija bolesti (posebice u razdoblju gripe) – po dvije tablete dnevno za djecu, te 4 – 5 tableta za odrasle. Ukoliko je Vaš savjetnik za Schuesslerove soli kvalificiran za analizu lica, utoliko ga možete zatražiti da Vam napravi analizu lica, gdje će se vidjeti razina svih soli u organizmu. Nedostatak svake pojedine soli vidi se na licu osobe, kao i razina nedostatka pojedine soli.


Kako se radi analiza lica za Schuesslerove soli?

Ako je Vaš savjetnik za Schuesslerove soli kvalificiran za analizu lica, može Vam napraviti analizu lica da bi utvrdio stanje pojedine soli u tijelu (manjak ili višak soli) i stupanj neravnoteže soli.

Potrebno je da na termin analize lica dođete bez šminke kako bi Vaš savjetnik mogao vidjeti boju Vašeg lica i sve znakove na njemu. Savjetnik će vas vrlo vjerojatno fotografirati da bi na računalu mogao povećati određene dijelove lica i bolje analizirati Vaše lice. Savjetnik za Schuesslerove soli i analizu lica, koji je kvalificiran za čitanje stanja soli na licu, ne koristi se nikakvim uređajima za tu analizu, već to radi isključivo promatranjem Vašeg lica, uživo ili putem slike na računalu. Po završetku analize dobit ćete popis svih Schesslerovih soli i stanje svake od njih u tijelu kao i preporuku terapije.


Mogu li se Schuesslerove soli uzimati zajedno s homeopatskim lijekovima i Bachovim kapima?

Istovremena terapija je moguća i poželjna. Dr. Schuessler je bio uvjeren da je u liječenju vrlo važno pokrenuti obrambeni mehanizam tijela homeopatskim pripravcima. Male količine minerala u krvi mogu dati početne signale za aktiviranje obrambenog mehanizma. Mineralne soli mogu pomoći drugim lijekovima da brže dođu do stanice i počnu s djelovanjem.


Treba li prestati s korištenjem klasičnih alopatskih lijekova ako se uzimaju Schuesslerove soli?

Ako trenutno uzimate terapiju koju Vam je propisao Vaš liječnik, važno je da ga informirate o odluci da koristite Schuesslerove soli. Korištenje Schuesslerovih soli uobičajeno ne zahtijeva prestanak korištenja lijekova i drugih terapija koje koristite. Odluku o eventualnom smanjenju ili prestanku uzimanja drugih lijekova ili terapija koje koristite trebalo bi donijeti isključivo nakon konzultiranja s liječnikom koji vam je propisao takav tretman ili terapiju.

Savjetnik za Schuesslerove soli ne dijagnosticira bolesti, niti propisuje lijekove klasične medicine, nikada ne savjetuje klijentu da prekine ili promijeni terapiju koju mu je odredio njegov liječnik klasične medicine te nikada ne savjetuje klijentu korištenje Schuesslerovih soli kao zamjenu za lijekove klasične medicine. Kod hitnih i po život opasnih stanja, savjetnik će klijenta hitno uputiti liječniku te neće savjetovati klijentu da takva stanja tretira Schuesslerovim solima.

Schuesslerove soli nisu zamjena za izravnu medicinsku ili psihološku terapiju. Vi kao klijent imate odgovornost potražiti kvalificiranu pomoć za bilo koje medicinsko stanje, simptome ili druge probleme koji zahtijevaju stručnu intervenciju. Ako savjetnik uoči da Vam je potrebna dodatna pomoć, skrenut ću Vam na to pozornost, no njegova uloga nije prepoznavanje i liječenje bilo kojih mentalnih ili fizičkih bolesti i stanja, postavljanje dijagnoza ili propisivanje lijekova konvencionalne medicine. Ako Vam Vaš savjetnik za Schuesslerove soli preporuči da potražite dodatnu profesionalnu pomoć, isključivo je Vaša odgovornost da je potražite.


Postoji li mogućnost razvijanja ovisnosti i navikavanja na Schuesslerove soli?

Navikavanje ili ovisnost nisu mogući. Organizam samo nadoknađuje manjak potrebnih tvari ili izbacuje višak nepoželjnih tvari (poput aluminija). Kada osjećate potrebu za uzimanjem soli, znači da organizam još nije namirio potrebnu količinu tih soli. Kada Vam se dogodi da zaboravite uzimati soli, ili više ne osjećate potrebu uzimati ih, to Vam tijelo samo poručuje da je sada razina tih soli uravnotežena.

Terapija Schuesslerovim solima kod nekih kroničnih stanja ili bolesti ponekad traje duže razdoblje (3, 6, 12 mjeseci ili duže), no i tada nećete razviti ovisnost prema njima. Ukoliko strahujete da biste mogli postati ovisni o njima, u svakom trenutku ih možete prestati uzimati i vidjet ćete da zbog toga neće nastati nikakvi neželjeni učinci. Nije potrebno postupno smanjivati broj tableta koje uzimate, da biste ih prestali koristiti, kao što je to slučaj s nekim alopatskim lijekovima. U bilo kojem trenutku možete potpuno prekinuti svoju terapiju, bez straha da će to izazvati neželjene posljedice za Vaš organizam. Jedino ćete prestati namirivati tijelo tim solima.


Mogu li trudnice i dojilje uzimati Schuesslerove soli?

buteyko metoda

Schuesslerove soli se preporučaju u trudnoći kako bi i mama i beba dobile dovoljnu količinu svih potrebnih soli. No, svakako se javite svom savjetniku za Schuesslerove soli koji će Vam napraviti program korištenja soli po tromjesečjima. Različite soli se koriste u različitim mjesecima trudnoće pa je važno slijediti upute Vašeg savjetnika za Schuesslerove soli. Svom liječniku koji vodi Vašu trudnoću svakako napomenite da biste željeli koristiti Schuesslerove soli i zatražite njegovo mišljenje o tome. Svaka trudnoća je jedinstvena i stoga je potreban i osobni pristup pri odabiru soli za trudnicu.

Soli koje uzimate tijekom trudnoće i razdoblja dojenja prelaze k Vašem djetetu. Svakako se konzultirajte s Vašim liječnikom, kao i sa savjetnikom za Schuesslerove soli prije njihovog korištenja. Na internetu i u raznim knjigama mogu se naći razne preporuke za korištenje Schuesslerovih soli za trudnice i bebe, no ne preporučuje se njihovo samostalno korištenje za trudnice i dojilje bez prethodnog savjetovanja sa stručnim osobama. Program korištenja Schuesslerovih soli koji Vam je preporučio Vaš savjetnik, te odobrio Vaš liječnik ili pedijatar, mogu biti od velike koristi za Vas i Vašu bebu!


Mogu li bebe i djeca uzimati Schuesslerove soli?

Bebe i djeca također mogu uzimati Schuesslerove soli i one su vrlo korisne u prvim mjesecima djetetova života jer učinkovito pomažu kod kolika, izbijanja zubića, snižavanja povišene tjelesne temperature i drugih tegoba. Tablete se mogu uzimati otopljene u bočici ili kao kašica, natopljene s malo vode. Ako doji dijete, majka može uzimati soli pod jezik tijekom dojenja bebe, a soli će preko mlijeka doći do djeteta.

Način uzimanja Schuesslerovih soli je isti za djecu, kao i kod odraslih, jedino što će broj tableta koje dijete uzima dnevno biti prilagođen dobi djeteta. Tablete Schuesslerovih soli su slatkastog okusa i brzo se tope pod jezikom pa ih djeca jako vole koristiti.


Mogu li uzimati Schuesslerove soli ako bolujem od povišenog krvnog tlaka?

Sschuesslerova sol Natrium chloratum (muriaticum) učinkovita je u smanjivanju krvnog tlaka i preporučuje se za osobe koje pate od tih tegoba. Oprez je potreban ako već uzimate lijekove za snižavanje krvnog tlaka – tada je dopušten unos maksimalno 7 tableta dnevno soli Natrium chloratum, kako se ne bi razina krvnog tlaka pretjerano spustila. Ukoliko bolujete od povišenog krvnog tlaka i pijete terapiju za smanjivanje krvnog tlaka, utoliko važno je da pazite da sol Natruim chloratum (muriaticum) ne uzimate više od 7 tableta dnevno!


Mogu li uzimati Schuesslerove soli ako bolujem od bolesti štitnjače?

Schuesslerove soli vrlo su učinkovite u uravnoteživanju hormona štitnjače i izvrsna su potpora čak i ako već koristite lijekove za štitnjaču. Vaš savjetnik će Vam savjetovati koje Schuesslerove soli su dobre za Vas, ovisno o Vašim tegobama, odnosno, ovisno o tome patite li od hipotireoze ili hipertireoze. Koriste se različite kombinacije soli, pa nikako ne pokušavajte sami sebi propisati terapiju temeljem podataka koje pročitate u knjigama ili na internetu. Ako trenutno uzimate terapiju koju Vam je propisao Vaš liječnik, važno je da ga informirate o svojoj odluci da koristite Schuesslerove soli. Korištenje Schuesslerovih soli uobičajeno ne zahtijeva prestanak korištenja lijekova i drugih terapija koje koristite. Odluku o eventualnom smanjenju ili prestanku uzimanja drugih lijekova ili terapija koje koristite trebalo bi donijeti isključivo nakon konzultiranja s liječnikom koji Vam je propisao takav tretman ili terapiju.


Što ako nema uspjeha u liječenju Schuesslerovim solima?

Ako uočite da nema poboljšanja stanja, obratite pozornost na svoje životne navike. Moguće prepreke u liječenju su:


Zašto su neki brojevi soli različiti kod različitih proizvođača Schuesslerovih soli?

Doktor Schuessler je tijekom svojih istraživanja eliminirao Calcium sulfuricum iz svog sustava i zaključio popis od 11 tkivnih soli. Kasnije su biokemijska udruženja u Europi dodala Calcium sulfuricum na popis jer je to vrlo važan mineral za naše tijelo. Zemlje njemačkog govornog područja su dodale Calcium sulfuricum na kraj popisa kao sol broj 12, a zemlje engleskog govornog područja su je dodale prema abecednom redu na broj 3. Pazite stoga kad kupujete Schuesslerove soli da tražite soli po njihovim nazivima, a ne po broju, i svakako provjerite jeste li dobili ispravnu sol.

Soli broj 13 do 33 otkrivene su nakon smrti dr. Schuesslera, uslijed razvoja tehnologije koja nije bila dostupna dr. Schuessleru u njegovo doba. Stoga te soli zovemo „viši brojevi” ili „dopunske soli”. Te su soli prisutne u manjoj mjeri u našem organizmu, no svejedno imaju vrlo veliku ulogu u održavanju ravnoteže i zdravlja našeg organizma. Te soli služe kao nadopuna osnovnim brojevima, no vrlo su učinkovite i kada se uzimaju samostalno. Neke od tih dopunskih soli posebno su učinkovite u tretiranju bolesti štitnjače ili ginekoloških smetnji.