+385 99 3221 312 | +385 1 7988 870 | info@annah.hr

  Edukacija – Schuesslerove soli

  EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI – MEĐUNARODNI PROGRAM / REPUBLIKA HRVATSKA:

  Dr.sc. Ana Šafran savjetnica je za Schuesslerove tkivne soli i analizu lica, što je završila pod mentorstvom dr. Eve F. Schoenfeld. Također je međunarodna certificirana trenerica ATIFA akademije za Schuesslerove soli i analizu lica te provodi programe edukacije na međunarodnoj razini za izobrazbu budućih praktičara i učitelja za Schuesslerove soli i analizu lica.

  Javite se dr. sc. Ani Šafran ako se želite prijaviti na sljedeće programe edukacije:

  PRATITE SEMINARE UŽIVO ILI PUTEM WEBINARA!

  Svi programi izvode se prema licenci ATIFA akademije za Schuesslerove soli i analizu lica te polaznik stječe certifikat:

  EDUKACIJA ZA SAVJETNIKE: Savjetnik za Schuesslerove soli 1-33 i analizu lica.

  EDUKACIJA ZA UČITELJE: Certificirani učitelj Annah centra za Schuesslerove soli i analizu lica prema ATIFA programu

  Za sve upite i detaljnije informacije o gore navedenim programima edukacije javite se dr.sc. Ani Šafran:

  Telefon: +385 (0)1 7988 870 

  Mob: +385 (0)99 322 1312 

  E-mail: info@annah.hr


  MEĐUNARODNI REGISTAR CERTIFICIRANIH UČITELJA ANNAH CENTRA ZA SCHUESSLERVE SOLI I ANALIZU LICA


  EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI – Republika Hrvatska:

  Uz dr.sc. Anu Šafran, u Hrvatskoj edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava i nekoliko učiteljica certificiranih od Annah centra.

  Ivona Pecotić, homeopatkinja i farmaceutski tehničar, učiteljica je za Schuesslerove soli i analizu lica certificirana za održavanje predavanja u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

   

   

   

  Mr.sc. Ana Celjak, certificirana učiteljica Annah centra za Schuesslerove soli i analizu lica za područje Republike Hrvatske.

   

   

   

   

   

  Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Republici Hrvatskoj javite se u Annah centar:

  Telefon: +385 (0)1 7988 870 

  Mob: +385 (0)99 322 1312 

  E-mail: info@annah.hr


  EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI – Republika Slovenija:

  U Sloveniji edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava Polonca Kolmačić, homeopatkinja i farmaceutski tehničar te certificirana učiteljica Annah centra za Schuesslerove soli i analizu lica za područje Republike Slovenije.

   

   

   

   

  Ivona Pecotić, homeopatkinja i farmaceutski tehničar, učiteljica je za Schuesslerove soli i analizu lica certificirana za održavanje predavanja u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

   

  Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Republici Sloveniji javite se na:

  Telefon: +385 (0)1 7988 870 

  Mob: +385 (0)99 333 2144 

  E-mail: info@annah.hr


  EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI – BOSNA I HERCEGOVINA:

  U Bosni i Hercegovini edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava homeopatkinja Dušana Tanasić, certificirana učiteljica Annah centra za edukaciju o Schuesslerovim solima za područje Bosne i Hercegovine.

  Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Bosni i Hercegovini javite se Mr.ph. Dušani Tanasić:

  Tussilago d.o.o., Centar za komplementarnu medicinu

  Bulevar Desanke Maksimović br.2 Lokal br.7, Banja Luka

  Telefon mobilni: +387/65 540-216, Telefon fiksni: +387/51 928-981

  WEB: www.tussilago.ba

  e-mali: tdusana@yahoo.com


  EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI – Republika Srbija:

  U Srbiji edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava dr. Vesna Krdžalić, certificirana učiteljica Annah centra za edukaciju o Schuesslerovim solima za područje Republike Srbije.

  Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Srbiji javite se dr. Vesni Krdžalić:

  Telefon: +381 637277890

  E-mail: vesna.krdzalic@gmail.com


  Homeopatija Annah