Dr.sc. Ana Šafran, nositeljica licence za edukaciju o Schuesslerovim solima, s certificiranim učiteljicama Annah centra za područje Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije.


Prvi stupanj edukacije o Schuesslerovim solima (soli 1-12) - ONLINE

Metoda: Online tečaj

Opis tečaja: Analiza lica i osnovno znanje o tkivnim solima broj 1-12 te upotreba istih.

Detalji tečaja: Prvi se stupanj sastoji od četiri modula, te je osmišljen kako bi stekli znanja o 12 osnovnih tkivnih soli, tijekom razdoblja od maksimalno šest mjeseci. Svaki modul će Vam biti poslan na Vašu e-mail adresu. Prvi stupanj obuhvaća pojedinačne opise svih 12 osnovnih tkivnih soli, uključujući česte indikacije i preporuke za korištenje istih.

Svi detalji o edukaciji (soli 1-12) - ONLINE + prijemnica


Drugi stupanj edukacije o Schuesslerovim solima (soli 13-33) - ONLINE

Metoda: Online tečaj

Opis tečaja: Analiza lica i osnovno znanje o dopunskim tkivnim solima broj 13-33 te upotreba istih.

Detalji tečaja: Drugi se stupanj sastoji od četiri modula, te je osmišljen kako bi stekli znanja o dopunskim tkivnim solima broj 13-33, tijekom razdoblja od maksimalno šest mjeseci. Svaki modul će Vam biti poslan na Vašu e-mail adresu. Drugi stupanj obuhvaća pojedinačne opise svih 21 dopunskih tkivnih soli, uključujući česte indikacije i preporuke za korištenje istih.

Svi detalji o edukaciji (soli 13-33) - ONLINE + prijemnica


Prvi stupanj edukacije o Schuesslerovim solima (soli 1-12) - SEMINAR

Metoda: Seminar – 2 vikend modula

Opis tečaja: Analiza lica i osnovno znanje o tkivnim solima broj 1-12 te upotreba istih.

Detalji tečaja: Prvi se stupanj sastoji od dva modula, te je osmišljen kako bi stekli znanja o 12 osnovnih tkivnih soli, zajedno s analizom lica. Prvi stupanj obuhvaća pojedinačne opise svih 12 osnovnih tkivnih soli, uključujući česte indikacije i preporuke za korištenje istih.

Svi detalji o edukaciji (soli 1-12) - SEMINAR + prijemnica


Drugi stupanj edukacije o Schuesslerovim solima (soli 13-33) - SEMINAR

Metoda: Seminar – 2 vikend modula

Opis tečaja: Analiza lica i osnovno znanje o dopunskim tkivnim solima broj 13-33 te upotreba istih.

Detalji tečaja: Drugi se stupanj sastoji od dva modula, te je osmišljen kako bi stekli znanja o dopunskim tkivnim solima broj 13-33, zajedno s analizom lica. Drugi stupanj obuhvaća pojedinačne opise svih 21 dopunskih tkivnih soli, uključujući česte indikacije i preporuke za korištenje istih.

Svi detalji o edukaciji (soli 13-33) - SEMINAR + prijemnica


Osnove Schuesslerovih soli - ONLINE

Metoda: Online tečaj

Opis tečaja: Osnovno znanje o tkivnim solima broj 1-33 te upotreba istih.

Detalji tečaja: Program Osnove Schuesslerovih soli sastoji se od tri modula, te je osmišljen kako bi stekli osnovna znanja o svih 33 osnovnih tkivnih soli, tijekom razdoblja od maksimalno 6 mjeseci. Svaki modul će Vam biti poslan na Vašu e-mail adresu. Program obuhvaća pojedinačne opise svih 33 tkivnih soli, uključujući česte indikacije i preporuke za korištenje istih. Analiza lica nije obuhvaćena ovim programom.

Svi detalji o edukaciji Osnove Schuesslerovih soli - ONLINE + prijemnica


EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI - MEĐUNARODNI PROGRAM / REPUBLIKA HRVATSKA:

ana šafran Dr.sc. Ana Šafran savjetnica je za Schuesslerove tkivne soli i analizu lica, što je završila pod mentorstvom dr. Eve F. Schoenfeld. Također je međunarodna certificirana trenerica ATIFA akademije za Schuesslerove soli i analizu lica te provodi programe edukacije na međunarodnoj razini za izobrazbu budućih praktičara i učitelja za Schuesslerove soli i analizu lica.

Za sve upite i detaljnije informacije o gore navedenim programima edukacije javite se dr.sc. Ani Šafran:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 322 1312
E-mail: ana.safran@annah.hr
Skype: ana.safran8

EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI - Republika Hrvatska:

ana celjak U Hrvatskoj edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava Mr.sc. Ana Celjak, certificirana učiteljica Annah centra za Schuesslerove soli i analizu lica za područje Republike Hrvatske.

Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Republici Hrvatskoj javite se u Annah centar:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 333 2144
E-mail: info@annah.hr

EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI - Republika Slovenija:

polona U Sloveniji edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava Polonca Kolmačić, certificirana učiteljica Annah centra za Schuesslerove soli i analizu lica za područje Republike Slovenije.

Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Republici Sloveniji javite se Polonci Kolmačić:
Telefon: +385 (0)1 7988 870
Mob: +385 (0)99 333 2144
E-mail: polona.kolmacic@annah.hr

EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI - BOSNA I HERCEGOVINA:

dusana U Bosni i Hercegovini edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava homeopatkinja Dušana Tanasić, certificirana učiteljica Annah centra za edukaciju o Schuesslerovim solima za područje Bosne i Hercegovine.

Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Bosni i Hercegovini javite se Mr.ph. Dušani Tanasić:
Tussilago d.o.o.
Centar za komplementarnu medicinu
Bulevar Desanke Maksimović br.2 Lokal br.7
Banja Luka
Telefon mobilni: +387/65 540-216
Telefon fiksni: +387/51 928-981
WEB: www.tussilago.ba
e-mali: tdusana@yahoo.com

EDUKACIJA SCHUESSLEROVE SOLI – Republika Srbija:

vesna U Srbiji edukaciju o Schuesslerovim solima i analizi lica održava dr. Vesna Krdžalić, certificirana učiteljica Annah centra za edukaciju o Schuesslerovim solima za područje Republike Srbije.

Za sve upite o edukaciji o Schuesslerovim solima u Srbiji javite se dr. Vesni Krdžalić:
Telefon: +381 637277890
E-mail: vesna.krdzalic@gmail.com


Akademija Bach foundation Homeopatija - The Other Song buteyko atifa